Zihin Zehirleyiciler, Ortalama, Kişi Başı…

Dünya, Kasım Ayında 8 Milyar Kişi Oluyor!

Peki bu insanlık ve gezegenimiz için ne anlama geliyor?

UNFPA Türkiye ‘nin gerçekleştirdiği etkinlikte konuşan İNGEV Başkanı Vural Çakır:

“Son 11 yılda dünya nüfusunda 1 milyar artış yaşanırken, kişi başına düşen ortalama gelir 2 kat arttı. Halen dünyada paylaşılabilecek ciddi bir kaynak var ve üretim potansiyeli yüksek, gezegenimiz için umutlanabiliriz.”

“Diğer taraftan geçmiş 20 yılda aşırı yoksulluk bir o kadar arttı, 600 milyon kişi bu şartlarda yaşıyor ve açlıkla karşı karşıyalar. Savaşlar ve pandemi, bu durumu daha da kötüleştirdi. Prekaryalaşma da her geçen gün hayatımızın merkezine yerleşen bir başka gerçek.”

“Gelir üretebilen bir kapasitemiz var, Dünya’da ölüm oranları çok çok azalmış olsa da bununla mutlu olamayız, kendimizi kısıtlayamayız.”

“Şu bir gerçek ki, rakamlar her ne kadar önemli olsa da, zihin zehirleyicilere özellikle dikkat etmek gerekiyor. “Kişi başına düşen”, “ortalama”, “toplam” gibi tabirler bizim zihnimizi bulandırıyor. İşte bu zihin zehirleyici kavramlarla konuşursak, gezegenimizin realitesini görünmez hale getiriyoruz, bu tabirlerden kaçınmalıyız.”

“Eşitsizlikler ise bir şekilde aynı kaldı ya da arttı. Dünya nüfusunun %1’i yıl içinde üretilen dünya gelirinin %82’sine erişebilirken, dünya nüfusunun %99’u geriye kalan %18’le yaşamaya çalışıyor.”

“Kişi başına düşen gelirde de yine en gelişmiş ülkeler, en az gelişmiş ülkelerden 102 kat daha fazla gelire sahip. Eşitsizliklerle ancak gelir dağılımı eşitliği, tüm kurumlar için bir yaşam biçimine dönüştüğü takdirde mücadele edilebiliriz.”

N’apmalıyız?

Tüm kurumlar, yani uluslararası kuruluşlar, hükümetler, STK’lar arasındaki koordinasyonu artırmalıyız.

Veri yönetimi ki, SKA göstergeleri ile ilgili en zayıf yön diyebiliriz, SKA’lara yönelik ilerlemeyi ölçmeliyiz.

Durumun aciliyetini anlamalıyız.

Veriyi sürekli elde etmeli ve ortalamanın ilerisine taşımalıyız.

 

Etkinliği izlemek için 🔗: https://bit.ly/3J4mrPI

Comments are closed.