UNDP’nin Ev Sahipliğinde “İstanbul Kalkınma Diyalogları” Gerçekleştirildi

BM Kalkınma Programı “İstanbul Kalkınma Diyalogları” Gerçekleştirildi. Peki neler konuşuldu?

Eşitsizlikle ilgili küresel endişeler artıyor. Yüksek seviyelere varan ve artmayı sürdüren eşitsizlik, sürdürülebilir kalkınmadan beklentilerin temelini farklı kanallarla çürütmeye devam etmekte. Eşitsizlik kavramı yeni bir kavram değil, fakat şu anda dikkatlere sunulan yeni soru, bu kavrama sadece sözle değil ama aksiyonla yaklaşma olasılıklarının nasıl hayata geçirileceği.  Öte yandan, eşitsizlik üzerine küresel algı ve eşitsizlik ile mücadelede en iyi yollar göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa’nın ve Orta Asya’nın geçiş sürecinde ve gelişmekte olan ekonomilerin tamamı ile bir bağ kurulabilmiş değil. Bu ülkelerde de dünyanın diğer bölgelerinde bulunan gelişen ekonomilere benzer bir eşitsizlik ve kırılganlık problemi görülmeye başlamış durumda. İşte BM Kalkınma Programı’nın 9-10 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdiği “İstanbul Development Dialogues” tam da bu konuya parmak bastı.

Toplantıda irdelenen ana başlıklar:

  • Gelir eşitsizliğinin doğru ölçümlenmesi
  • İş Piyasasında Dışlanma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik
  • Cinsiyet Eşitsizliği
  • Eşitsizlikler ve Sağlık
  • Eşitsizlikler, Yönetim ve Barışın İnşası
  • Eşitsizlikler, Doğal Sermaye ve Kaynak Yönetimi

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *