“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Tutumlar” Raporu Yayınlandı

Kadınların iş hayatında varlıklarını sürdürmeleri pandemi ile daha zorlaştı.
İNGEV Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (TAM) İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği İnsani Gelişme Monitörü Araştırması, toplumun cinsiyet eşitliğine yönelik tutum ve algısını, kadınların işgücüne katılımının önündeki engelleri ve pandeminin kadınların istihdama katılımına etkisini daha iyi anlamayı amaçlıyor. İNGEV, Şubat 2022 tarhili bu araştırmayla, bu konu üzerine daha önce yürütmüş olduğu Mart 2020 çalışmasıyla karşılaştırmalı bir analiz sunuyor.

Araştırmanın Şubat 2022 döneminde en öne çıkan bulgular ise şöyle:

  • İşsizlik problemi, kadınları daha çok etkiliyor. Erkeklerin istihdamının kadınlara göre önceliklendirilmesi ile ilgili tutumlar toplumda yükselişte.
  • Kadınların %41’i pandemiden önce çalıştıklarını belirtirken, pandemi sonrası işgücünden ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.
  • Pandemide kendi isteğiyle işten ayrılan kadınların işten ayrılma nedenlerinin başında düşük ücret, işyerinin uzak mesafede olması ve çocuk bakımı ile ilgili destek alamamaları öne çıkıyor.
*Zeynep Gülru Göker’in araştırma verilerini değerlendirdiği yazısı için: https://bit.ly/3KGC9QB
* Sabancı Üniv. Sanat ve Sosyal Bilimler Fak., Öğr. Üyesi

Comments are closed.