Prekarya: Sürdürülebilir Kalkınma için Toplumsal Güvence!

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi iş birliğinde yürüttüğümüz ActHuman’ın beşinci yılını neredeyse yarıladık. Nisan ayının sonunda gerçekleştirdiğimiz danışma kurulunun ardından, şimdi de 9 Haziran tarihinde bir çalıştayla “Prekarya ve Toplumsal Güvence” konusunu çok daha özelleştirilmiş başlıklarla, önemli mecralardan uzmanlarla konuşacağız.

  • Kadın ve gençlerin istihdam süreçleri konusunda önerilecek koruma ve sosyal güvenlik politikaları
  • Vergilendirme ve sigortalı çalıştırma konusunda önerilecek politikalar
  • İşverenlerin güvenceli çalışmayı öncelemesini sağlayacak politikalar çalıştayın ana başlıkları olacak.

Çalıştay sonrası, yaz boyunca rapor hazırlıkları devam edecek. Eylül ayında bir lansmanla duyurulacak.

Comments are closed.