Pozitif Yaşam’a Katkı

Uzmanlaştığımız alanlarda diğer sivil toplum örgütlerine de katkı vermeye çalışıyoruz.  Özel hassas gruplar için yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Pozitif Yaşam Derneğinin desteklediği bireylere “CV Yazma ve Mülakat Teknikleri” eğitimleri ile katkı vermeye çalıştık.

Eğitimlerin ardından yararlanıcıların geçim kaynaklarına erişimde karşılaştıkları bariyerler ve fırsatlara yönelik odak grup tartışmaları yaparak ihtiyaçlarını daha iyi anladık. Önümüzdeki dönemde bu ihtiyaçlara yönelik daha etkin çalışmalar yapmayı  umuyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek iş imkanları herkesin insanlık hakkı.

Comments are closed.