Mardin’den sonra Şanlıurfa’da Eleleyiz…

Avrupa Birliği finansal desteği ve UN Women iş birliği ile sürdürdüğümüz “Eleleyiz” projesi, Şanlıurfa’da kadın istihdamını artırmak üzere start verdi.

Çalıştay, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi odası salonunda 36 katılımcı ile yapıldı. İNGEV Kadın programları ve “Eleleyiz” proje koordinatörü Hande Soğancılar’ın yaptığı proje takdiminin ardından, açılış konuşmalarını Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim yaptılar.

Çalıştay “world cafe” düzeninde gerçekleşti. Kadın istihdamının nasıl artırılabileceği, engellerin neler olduğu ve nasıl aşılabileceği farklı oturumlarla tartışıldı. Somut öneriler geliştirildi.

Çalıştay, NEET genç kadınlara istihdam olanağı sağlayabilecek sektörlere yönelik mesleki eğitimler ve istihdam için olası destekler hakkında grup çalışmalarıyla sonlandı.

Hande Soğancılar: “Çalıştay bulgularının ışığında işverenlerle de iş birliği içinde eğitim ve istihdama yönelik faaliyetler başlayacak. Sırada Gaziantep var. Böylece kadın istihdamı ile deprem bölgesindeki yeniden inşa faaliyetleri arasında doğrudan bir ilişki kurmayı da öngörüyoruz.”

“Eleleyiz” projesi Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından uygulanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında uygulanmaktadır.

Comments are closed.