Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep’te “eleleyiz”

Ülkemizin insani gelişme seviyesinin yükselmesini sağlayacak en önemli değişkenlerden birisi kadınların ekonomiye katılımı.  Son Küresel İnsani Gelişme Raporuna göre Türkiye bu alandaki zayıflığından ötürü 14 sıra yer kaybediyordu.

UN  Women tarafından Avrupa Birliği finansal desteği ile yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan“ Programı bu konuda ilerlemeye destek veren   önemli bir girişim.

İNGEV bu projenin bir parçası olarak NEET (ne eğitimde ne de istihdamda olan) kadınların ekonomiye kazandırılması için sorumluluk aldı; UN Women ile iş birliği anlaşması imzalandı. Günün anısına İNGEV’e bir iş birliği plaketi verildi.

Program, bu aşamada üç önemli ilimizi; Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep’i kapsıyor; Program istihdamın, birey ve hane gelirinin, kadın dayanışmasının ve yerel iş hayatının uyum içinde gelişmesini simgelemek üzere “eleleyiz” ismini taşıyor.  Özellikle 18-29 yaş arasına odaklanacak Proje, bölgedeki yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası örgütleri, kamu temsilcileri, üniversiteler ve diğer paydaşlarla iş birliği ile gerçekleşecek.

İhtiyaç analizleri, eğitimler, mentorluk ve danışmanlıklarla ilerleyecek proje bu üç ilimizdeki istihdama katkı yapacak.

Kadın haklarının ilerletilmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için çalışmanın bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz.

Bu newsletter Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından uygulanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında oluşturulmuştur. Bu newsletter’da ifade edilen görüşler İNGEV’in görüşleridir ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Birleşmiş Milletler, bağlı kuruluşları ya da Avrupa Birliği’nin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır.

 

Comments are closed.