İNGEV, İGE 2021 Çalışmalarına Start Verdi!

İNGEV, 2021 yılını kapsayacak olan yerel insani gelişme ve sürdürülebilir kalkınma ölçüm çalışmalarını başlattı. Çalışma kapsamında 30 büyükşehir, 51 il ve 300 ilçe yer alacak.

Alanındaki en büyük veri toplama ve analiz etme çalışması olan projenin akademik koordinasyonunu her dönem olduğu gibi Prof. Murat Şeker, proje koordinasyonunu ise Neslihan Sezer yapıyor.

Çalışmada yerel yönetimlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve insani gelişme açısından performansları geniş bir veri seti kullanılarak ölçülecek. Yüksek performans gösteren yerel yönetimleri takdir etmek de çalışmanın amaçları arasında yer alıyor.

İNGEV, 2016 yılından bu yana yerel yönetimlerde insani gelişmeyi destekliyor.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *