Mülteci Hayatlar araştırması başladı…

19İNGEV ve IPSOS işbirliği ile mülteci hayatlar araştırması başladı. Araştırma, Türkiye’de kamplar dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarını, genel tutumlarını ve tüketme davranışlarını düzenli olarak izlemeyi amaçlıyor. Mülteci konusu Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda da gündeminin baş maddelerinden birisi olacak. Mesele ortaya çıktığından bu yana kamu kuruluşlarının ayırdığı büyük kaynak ve çabaların yanısıra yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının da başlıca çalışması haline geldi.

Konuyu daha çok bazı yönleri ile inceleyen birçok çalışma yapıldı. İlgililerin kullanımına açık tek ve kapsayıcı bir araştırma ihtiyacı ise gittikçe arttı.  Bu sayede mültecilere yönelik sosyal politikaların geliştirilmesi için sağlam bir zemin oluşturulacak. Aynı şekilde artık Türkiye gündelik yaşamının bir parçası haline gelmiş bu kesimin tüketim davranışlarının, finansal, dijital ve medya sistemleri ile ilişkilerinin de doğru anlaşılması mümkün olacak.

İNGEV ve IPSOS işbirliği ile yapılan mülteci yaşamlar araştırması bütüncül bir yaklaşımla konuyu periyodik olarak izleyecek. Böylece mülteci konusunda araştırmaya ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması sağlanırken, gelişmeler ve uygulanan aktivitelerin sosyal etkisi de sistematik bir şekilde ölçülebilecek. Araştırmanın saha çalışması geniş bir örneklemle yürütülüyor. Birinci dönem sonuçları Haziran ayı başında tamamen kullanıma açık olacak.

 

İletişim için: Ebru Arzu Çağdaş (ebruarzucagdas@gmail.com / 0216 540 50 21)

 

http://www.ingev.org

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *