İngev’in İGE- K Çalışması, Prof. Fuat Keyman Koordinasyonunda Kitaplaştırıldı

İstanbul Politikalar Merkezi Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı tarafından yürütülmekte olan “Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Projesi” kapsamında,  İNGEV tarafından gerçekleştirilen İnsani Gelişme Endeksi-Kamuoyu (İGE-K) verilerinde hareketle, Prof. Fuat Keyman* koordinasyonunda hazırlanan rapor, kitap haline getirildi.

Raporda, toplumsal barışın yeniden inşası boyutuna odaklanılmış ve “barış inşası-insani gelişme ilişkisi” üzerinden öneriler geliştirmeye çalışılmıştır. Çalışmada, İnsani Gelişme Vakfı’nın hazırladığı Türkiye’de “İnsani Gelişme Endeksi- Kamuoyu” verilerine bakarak, toplumsal barışın yeniden inşası için insani gelişme alanının öneminin altı çizilerek, çözüm ve uzlaşma için öneriler sunuluyor.

Rapora aşağıdaki linkten ulaşmak mümkün:

“15 Temmuz Sonrası Uzlaşma ve Birlikte Yaşama Olasılığı: Barış İnsansı-İnsani Gelişme İlişkisi”  raporunu okumak için tıklayınız…

Proje kapsamında yer alan diğer raporlar ise şöyle:

“15 Temmuz Sonrası Türkiye’de Devlet, Kurumlar ve Reform”  (Türkçe) okumak için tıklayınız…

 

“Never Again! But How? State and the Military in Turkey after July 15” Click to read…

 

Proje sonuç raporları 27 Nisan’da Ankara’da Divan Otel’de, 28 Nisan’da İstanbul’da Vault Otel’de birer basın toplantısı ile paylaşıldı.

 

*Prof. Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesidir.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *