İNGEV’den Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İmaj Çalışması

İNGEV TAM (Toplumsal Araştırmalar Merkezi) STK‘lar için imaj araştırması özet bulgularını yayınladı. Temel bulgu güven düşüklüğü. Şeffaflık konusu, siyasetle fazla iç içe geçme ve dini duyguların sömürülmesi başlıca nedenler. Özet bulgular şöyle:

Sivil katılım düşük olmaya devam ediyor

Toplumun en fazla yaptığı aktivite bağış vermek. Toplumun yüzde 28’i son bir yıl içinde bağış vermiş; ancak bunlar kurban derisi bağışından, derneklere yardıma kadar çok çeşitli alanlara dağılıyor. Gerçek bir sivil toplum katılımı olarak değerlendirmek zor.

Toplumun en az katılım gösterdiği alan ise politik etkinlikler. Son 12 ay içinde sadece yüzde 3,6 bir politik aktiviteye katılmış. Bu dönem içinde yerel seçimlerin de yapıldığı düşünülürse katılımın çok cılız bir seviyede kaldığı söylenebilir.

STK’lara güvensizlik yüksek (yüzde 55)

STK’lara güvenmeyenlerin oranı yüksek (yüzde 55). Güvensizlik nedenlerinin başında yüzde 41 ile şeffaflık sorunu geliyor. Bunu yakın bir şekilde politikayla aşırı iç içe geçmiş olmaları (yüzde 40) ve dini inançları kötüye kullandıkları (yüzde 40) algısı geliyor.

Gerek siyaset bağlamında son yıllarda süren kaynak kullanım tartışmaları, gerekse de FETÖ’cülük çevresiyle gündeme gelip devam eden din temalı sivil toplum faaliyetlerinin çoğunlukla endişe yarattığı anlaşılıyor. Bu iki alanda çalışan kuruluşların özellikle daha hassas davranmaları önemli.

Yukarıdakiler kadar olmasa da yüzde 29 oranında bir güvensizlik nedeni de STK’ların yabancı ülke çıkarlarına hizmet ettikleri şeklinde ortaya çıkıyor.

En değerli bulunan STK çalışma alanı yaşlı bakımı ve engelli destek

Toplum algısı özellikle muhtaç olan kişilere yardım şeklindeki çalışmaları değerli buluyor. Yaşlı bakım alanı (yüzde 51) ve engellilere destek (yüzde 51) en değerli bulunan sivil toplum çalışma alanları.

Üçüncü önemli alan ise eğitim (yüzde 49). Yine yakın aralıklarla kadın güçlendirme ve yoksullara destek alanları geliyor (yüzde 47).

Mülteci meselesinin büyümesi ile birlikte birçok STK’nın başlıca faaliyet alanlarından birisi haline gelen haline gelen mülteci programları ise en az önemsenen alan; sadece yüzde 33 mülteciler konusunda yapılan çalışmaları önemli buluyor.

Daha derin araştırmalar ve sivil toplum katılımını güçlendirmek

Sivil toplum katılımı bir ülkedeki gündelik hayat kalitesinin artmasının en önemli koşullarından birisi. Bireyler kendi hayatlarını ilgilendiren konular başta olmak üzere toplumsal konularda görüşlerini sivil toplum örgütleri aracılığı ile yöneticilere iletebilir. Aynı şekilde yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarından beslenebildikleri ölçüde doğru kararlar verebilirler. Bu karşılıklı ilişkinin gelişmesi toplumsal sağlığı da artırır.

İNGEV TAM önümüzdeki dönemde sivil toplum katılımını güçlendirecek ve değerini artırabilecek yolların belirlenmesi konusunda araştırmalarını derinleştirecek. Yöneticilere ve STK’lara daha etkin stratejiler izlemesine destek olmayı sürdürecek.

Basın bültenini indirmek için tıklayınız…

Comments are closed.