İNGEV’den Mardin’de Araştırma: Aşinalık Uyumu Besliyor

İNGEV, Mardin’deki sosyal uyum düzeyini ölçmek için bir araştırma tasarladı ve gerçekleştirdi. Tarih boyunca farklı din, dil ve kültürlerden topluluklara ev sahipliği yapan Mardin’in dokusu ve çok kültürlülüğü, yerel halk ve mülteciler arasında daha yüksek sosyal uyuma katkıda bulunur. Ev sahibi ve mülteci toplulukları arasındaki sosyal uyum; gruplar arası algı ve tavırlar, kişisel stres seviyeleri ve temas miktarı ile kalitesi gibi çeşitli göstergelere göre araştırıldı. Veri toplama süreci, ev sahibi topluluk ve mülteci topluluk üyeleriyle yüz yüze görüşmeleri ve Mardin’deki STK ve kamu kurumlarından temsilcilerle yapılan derinlemesine görüşmeleri kapsadı. Araştırma, şehirdeki sosyal entegrasyonu ve uyumu daha da güçlendirecek stratejiler hakkında öneriler sağladı. Araştırma, Mardin ile sınırlı kalmayarak, Türkiye’nin diğer bölgeleri veya farklı ülkelerde yapılacak sosyal uyum faaliyetlerine yönelik anlamlı bulgular da içeriyor.

Comments are closed.