İNGEV ve İPM İşbirliğinde ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi Başladı

İNGEV ve İPM işbirliğinde ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi, ilk konferansını 27 Eylül Çarşamba günü Salt Galata’da gerçekleştiriyor.

Konu: Mülteciler Tarafından Kurulan Şirketlerin İstihdam ve Ekonomiye Katkısını Geliştirmek

  • ActHuman serisinde, toplumda “Hiçkimsenin unutulmuş kalmamasını” sağlayacak sosyal kapsama politikalarını araştırmalarla birlikte geliştirmek, etkin bir konferansla tartışarak, karar vericilerin yararlanabileceği bir strateji dökümanı haline getirmeyi amaçlıyoruz.
  • Çalışmaları konuyu her açıdan inceleyebilecek kuruluş temsilcilerinden oluşan Stratejik Yönetim Grubu yönlendiriyor. Yakında açıklıyoruz.
  • Stratejik Yönetim Grubu eş başkanlıklarını İPM Direktörü Fuat Keyman ve İNGEV Başkanı Vural Çakır yapıyor.

Yer: Salt Galata/ İstanbul

Tarih: 27 Eylül 2017 Saat: 13:00-17:00

Daha fazla bilgi için: berk.coker@ingev.org

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *