İNGEV, İSTKA’nın Düzenlediği Tanıtım Toplantısında “İstanbul’da İstihdam-Eğitim İlişkisi” Araştırmasının Bulgularını Kamuoyuyla Paylaştı

İstanbul bölgesinin sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini ve potansiyelini ortaya koyan 2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nın işaret ettiği öncelik alanlarından olan istihdam konusunda İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) desteği ile tamamlanan İNGEV “İstanbul’da İstihdam-Eğitim İlişkisi” ve İTÜ-Marmara Üniversitesi ortak çalışması “İstanbul’da İstihdam Eğilimlerinin Belirlenmesi” araştırma raporları, İstanbul Sanayi Odası’nda tanıtıldı.

 

Araştırma sonuçlarına ait bulguların paylaşıldığı tanıtım toplantısının açılış konuşmalarını İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Vekili Haktan Akın ile İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz yaptı. İSTKA Uzmanı Dr. Neşe Türkseven’in 2014-2023 “İstanbul Bölge Planında İstihdam Stratejileri”

başlıklı sunumunun ardından araştırma rapor sunumlarına geçildi.

 

İNGEV’in hazırladığı istihdam araştırmasının sunumunu İNGEV Danışma Kurulu Üyesi Renan Burduroğlu gerçekleştirdi. Araştırmanın bulguları üzerine yaptığı sunumda istihdamda kadının rolüne parmak basan Burduroğlu, “Kadınların iş gücüne katılımı çok önemli, eğitim arttıkça iş gücüne katılım artıyor.” Şeklinde konuştu.

 

Diğer bir istihdam araştırması olan “İstanbul’da İstihdam Trendlerinin Belirlenmesi”nin bulgularını, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker Akgün ile İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr.

Aliye Ahu Akgün sundu.

 

İstihdam Araştırmaları Tanıtım Toplantısı, proje yürütücülerinin katıldığı soru-cevap kısmı ile sona erdi.

İSTKA-Tanıtım-Toplantısı-2 İSTKA-Tanıtım-Toplantısı-4 İSTKA-Tanıtım-Toplantısı-5 İSTKA-Tanıtım-Toplantısı-6 İSTKA-Tanıtım-Toplantısı-7 İSTKA-Tanıtım-Toplantısı-1

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *