İNGEV, “İstanbul İşgücü Piyasası” Araştırmasını Sonuçlandırdı

Geçtiğimiz ay 6. yılını deviren Suriye Krizi sebebiyle komşu ülkelere sığınmış 5 milyondan fazla Suriyelinin acil ihtiyaçlarına yönelik projeler giderek yerini daha uzun vadeli ihtiyaçları karşılamaya yönelik projelere bırakıyor. Özellikle geçim kaynakları oluşturmaya ve yetkinlik edindirmeye yönelik projelerin önemi artıyor. Bu doğrultuda gerçekleşen projelerden birisi de İNGEV’in İstanbul’da yaşayan Suriyeli ve ekonomik olarak dezavantajlı Türk gençlerine yönelik ‘İş Gücü Piyasası Araştırması’ projesi oldu.

 

Çocuk koruma alanına yönelik çalışmalarıyla tanınan uluslararası bir insani yardım kuruluşu tarafından fonlanan bu araştırma, 18-25 yaş arası Suriyeli gençlerin başlangıç seviyesi işler bulabileceği sektörlerin belirlenmesi ile belirlenen sektörlerdeki aranan kriterlere uygun iş olasılıklarının, bu işlerin gerektirdiği teknik ve diğer becerilerin ve de gerekli eğitimi sağlayabilecek eğitim kurumlarının belirlenmesi olmak üzere iki aşamadan oluştu. 2017 Şubat ayı sonunda başlayan araştırma, Mayıs ayı itibariyle sonlandı ve raporlandı.

 

Masa başı araştırması, sektörün önde gelen işverenleri, eğitim kurumları, iş bulma büroları ve mesleki eğitim merkezleri ile yapılan görüşmeler ve  grup çalışmalarıyla desteklenen İş Gücü Piyasası Araştırmasının birinci aşamasında İnşaat, Tekstil, Perakende, Turizm ve Sağlık sektörleri, hali hazırda Suriyelilerin bu sektörlerde istihdam edilmesi ve sektörlerin Arapça bilen çalışan ihtiyacı gibi sebeplerle öne çıkan sektörler oldu. Araştırmanın birinci aşamasının ardından ikinci aşamada sektör temsilcileri, şirketlerin İK sorumluları, STK temsilcileri ve kamu görevlileriyle yapılan görüşmelere ek olarak benzer katılımcılarla üç grup çalışması yapıldı ve sektörlerin potansiyelleri, olası zorluklar ve fırsatlar üzerine görüş alındı. Bu görüşmelerde özel sektörün belirttiği genel kanı Suriyelilerin özellikle yerel nüfusun artık tercih etmediği işlerde istihdam edilerek ülke ekonomisine katkıda bulunabileceği ama çalışma izniyle ilgili yasal prosedürlerin ve masrafların işverenleri olumsuz etkilediği yönünde oldu.

 

Bu çalışmalara ek olarak bir grup çalışması da 17-25 yaş arası Suriyeli gençlerle yapılarak becerileri, hayallerindeki meslekler ve İstanbul’daki çalışma hayatlarında yaşadıkları zorluklar hakkında fikirleri alındı. Çalışmaya katılan Suriyeli gençler genel olarak çalışma hayatındaki kültürel farklara ve Türkiyeli çalışanlara göre daha az olan maaşlarına değindiler. Kriz sonlandıktan sonra ülkelerine geri dönme dileklerini dile getiren gençler, Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye’de kalış sürelerinin beklenenden uzun sürdüğünü ve bu nedenle Türkiye’de sorunlara sebep vermiş olabileceklerini, yine de iki toplumun beraber geçinmesi üzerine düşünmek gerektiğini belirttiler.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *