İNGEV , Göç İdaresi ile Mülteciler Konusunda Farkındalık Artıracak

İNGEV Toplumsal Araştırmalar Merkezinin düzenli aralıklarla yürüttüğü İNSANİ GELİŞME MONİTÖRÜ Araştırması başta olmak üzere, ev sahibi topluluklar konusunda yapılan araştırmalar, göç ve koruma konularında kamuoyu farkındalığının düşük olduğunu gösteriyor. Çalışmalar aynı zamanda sosyal uyum gelişiminin farkındalıkla yakından ilişkili olduğuna da işaret ediyor.

Göç ve Uluslararası Koruma konularında kamu farkındalığının artırılması, mevcuttaki uygulama ve iletişim stratejilerinin durumunu ortaya çıkarmayı gerekli kılıyor. İNGEV ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM), bu farkındalığı oluşturma yollarının analizine eğilecekler. İNGEV TAM, bu amaçla bir durum analizi (situational analysis) gerçekleştirecek. İzlenecek iletişim ve farkındalık artırıcı stratejilerin buna bağlı olarak belirlenmesini sağlayacak.  Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ları kapsayacak detaylı bir araştırma çalışmasıyla 2013 yılından beri uygulanan iletişim ve farkındalık artırma faaliyetleri incelenecek. Özellikle medya kullanımı, sosyal medyadan faydalanma ve hedef kitle algısına etki eden bariyerlerle fırsatlar boyutlarında yapılacak analiz çalışmalarıyla, planlama aşamasında geçmişten doğru derslerin çıkarılmış olması sağlanacak.

Comments are closed.