İGE-İ 2017 Raporu Çıktı: “Tüketiciden İnsana Geçiş”

BASIN BÜLTENİ

İstanbul, 2 Nisan 2018

İnsani Gelişme Endeksi “İGE-İ” 2017 Raporu Çıktı.

İNGEV’in ilçelerde insani gelişmeyi desteklemek üzere hazırladığı İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler (İGE-İ) Raporu ve sonuçları açıklanıyor.

Bu yıl ki ana tema “Tüketiciden İnsana Geçiş”

İnsani Gelişme Endeksi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990 yılından beri ülkeler düzeyinde yayımlanmaktadır. Kişi başına düşen gelir, doğumda beklenen yaşam süresi, okur-yazar ve okullaşma oranları dikkate alınarak hesaplanan İnsani Gelişme Endeksi, gelirin yanında eğitim ve sağlık verileriyle insani gelişmeyi ölçmeyi ve ülkeleri karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
İnsani gelişme için yerel yönetimlerin ve mikro uygulamaların önemi artıyor.
İnsani Gelişme Endeksi, yerel düzeyde insani gelişmenin yönlendirilmesini amaçlamaktadır. Yerelleşmenin giderek arttığı günümüzde, insani gelişmeye etki eden yerel politika araçları da çeşitlenmektedir. Bu araçların mikro ölçekte yerel yönetimler tarafından etkin kullanılması, başta merkezi yönetimler olmak üzere diğer paydaşlar tarafından da desteklenmesi yaşam kalitesini yükseltmektedir. İNGEV günlük hayata etki yapabilecek yönetilebilir değişkenleri önemsemektedir.
İGE-İ 2017 Raporu ve Endeksi 186 ilçeyi kapsıyor.
İGE-İ olarak adlandırılan İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler raporu, büyükşehir sınırları içinde kalan bütün ilçelerle en yüksek nüfusa sahip 186 ilçeyi kapsamaktadır. 2016 yılı raporuna göre ilçe kapsamı genişlemiştir.
Veri seti İlçe düzeyinde insani gelişmeyi ölçen 65 değişken ve “gizli vatandaş çalışması”ndan oluşuyor.
İlçe düzeyinde sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlere yönelik bileşenlerden oluşan İGE-İ, demografik yapı, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, sosyal içerme ve katılım, yönetişim, ekonomik kapasite, gelir ve tüketim durumu, çevre, altyapı ve ulaşım alanlarına ilişkin objektif göstergeleri içermektedir. Veriler yerel yönetim faaliyet raporlarının detaylı incelenmesi ve merkezi istatistiklerden oluşmaktadır. 2017 raporunda ayrıca “gizli vatandaş” çalışması genişletilmiş ve toplam 19 konuda “gizli vatandaş” olarak belediyelere başvurulmuş ve cevap verme düzeyleri de endekse dahil edilmiştir.

BasinBulteni_IGE_I_2018-2 BasinBulteni_IGE_I_2018-3 BasinBulteni_IGE_I_2018-4 BasinBulteni_IGE_I_2018-5

 

 

 

Raporu indirmek için linke tıklayınız…

Comments are closed.