“ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi” İlk Sosyal Öneriler ve Politikalar Kitapçığı Çıktı!

İNGEV-İPM (Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi) ortak girişimi olan “ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi”nin ilk sosyal öneriler ve politikalar kitapçığını ekte sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Ortak girişimimiz, Suriye Ekonomi Forumu’nun da desteği ile “Suriyeliler Tarafından Kurulan Şirketler İçin Potansiyel İyileştirme Alanları” kitapçığını hazırladı. Bu kitapçık, giriş bölümü ile hem Suriye Krizi ve Türkiye’de Suriyeli Girişimciliğine bakmamıza, hem de ikinci bölümü “Potansiyel İyileştirme Alanları” ile hukuki ve finansal mevzuata dair 11 iyileştirme alanıyla ilgili bilgilendirme imkanı tanıyor.

Kitapçıkta bulunan hukuki ve finansal mevzuata dair iyileştirme alanları şu on bir konu altında toplanıyor: Bilginin Merkezileşmesi Ve Yayginlaştirilmasi, Türkiye’de Ticaret Yapmak, Yasal Mevzuat, Seyahat Kolayliği, Çalişma İzni Kolayliği Ve Kotalar, Finansal Hizmetlerin Netleştirilmesi Ve İyileştirilmesi, Resmileştirme Ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi, Uzun Süreli Sürdürülebilirlik Garantileri, Yaklaşim, Firsat Eşitliğiiş , – Yatirim Oryantasyonu, 2.9 Oda Ve Derneklerin Rollerinin Artirilmasi, İşgücü Piyasasi İhtiyaçlari, Büyük Ölçekli Tarim Ve Hayvancilik Projeleri.

Kitapçığı Nasıl Hazırladık?

ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi’nin İNGEV ve İPM tarafından Mayıs 2017’de kurulmasının ardından “Suriyeliler Tarafından Kurulan Şirketlerin Türkiye Ekonomisi ve İstihdamına Katkısını Geliştirmek” başlığı ile ilgili bir proje yönetim takımı oluşturuldu. Bu sayede konuya dair genel yaklaşımın belirlenmesi sağlandı. Bu başlık altında proje yönetim takımından proje görevlendirmeleri yapılarak araştırma ve kaynak taramaları yapıldı. Taslak politika dokümanının geliştirilmesi için İNGEV sekreterya ve proje yönetim takımı ilk toplantıdan bir ay sonra yeniden toplanıp fikir alışverişinde bulunarak dokümanı, 27 Eylül 2017’de düzenlenen çalışma konferansı için hazır hale getirdi.

Salt Galata – İstanbul’da düzenlenen çalışma konferansında konunun değişik açılardan tartışılması sağlandı ve ilklerden biri olarak Suriyeli girişimci ve şirket sahipleri kendileri için hazırlanmış bir panelde, sürece nasıl katkıda bulunabileceklerini tartıştılar. Diğer yandan, bakanlıklar, uluslararası kurumlar, ulusal sivil toplum kuruluşları, üniversite ve özel sektörün değerli temsilcileri fikirleri ile bu dokümana destek verdiler. Taslak politika dokümanı, sürecin başından beri yanımızda olan Suriye Ekonomi Forumu Direktörü Rami Sharrack tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Toplantı sırasında alınan geribildirimler doğrultusunda kitapçığa son hali verildi ve ActHuman logosundaki dört üçgeni temsil eden kamu-özel sektör-üniversite ve sivil toplum çevresinde yaygınlaştırılmaya başlandı.

Raporu incelemek için tıklayınız…

Comments are closed.