Güneydoğudaki Kadınlara Yönelik Şiddetin Kökenleri

İNGEV TAM, başta KAMER olmak üzere Türkiye’nin güneydoğusundaki ortaklarıyla iş birliği içinde, acil bir sorun olan kadınlara yönelik şiddetle ilgili derinlemesine bir araştırma yürütmeye başladı.

Araştırma, CARE International Türkiye’nin ECHO tarafından finanse edilen şiddete uğrayan kadınlara yönelik koruma programı kapsamında gerçekleşiyor. Bu detaylı çalışma, Güneydoğu’da kadınlara yönelik şiddet kalıplarını kapsamlı bir şekilde ortaya koymayı amaçlıyor.

Araştırma, şiddet durumlarını rapor etmeyi ve bu konuda destek aramayı engelleyen eğilimleri ve şiddetin kök nedenlerini ortaya çıkararak durumun ciddiyetine ışık tutacak ve etkili müdahale stratejileri için içgörü ve öneriler sağlayacak.

Comments are closed.