Erken Çocukluk Eğitimi Daha da Önem Kazanıyor!

İNGEV, Ağustos 2022 döneminde saha sürecini başlattığı yeni bir araştırma çalışmasıyla, “ebeveynler neden çocuklarını erken çocukluk eğitimine göndermiyor”, “eğitime erişimle ilgili sorunlar nedir”, “erken çocukluk eğitimine yaklaşım açısından ebeveynlerin başlıca tipolojileri nelerdir” gibi sorulara cevap arıyor.

İNGEV, araştırma ile bu alanlardaki ebeveyn algısını anlamayı hedefliyor. Araştırma aynı zamanda ebeveynlerin çocuk eğitimi alanındaki bilgiye erişim ve medya tüketim davranışlarını da analiz edecek.

Bir çocuğun dilsel, sosyal-duygusal ve fiziksel gelişimi 0 ila 8 yaşları arasında en hızlı gerçekleşir. Erken yaşamın bu önemli döneminde, beyin ve dil gelişiminin büyük bir kısmı ortaya çıkar. Sonuç olarak çocukları sosyal ve akademik hayata yeterince hazırlamak için etkili erken çocukluk eğitiminin (EÇE) büyük avantajları var. Türkiye’nin OECD ülkeleri ile en yüksek farklılık gösterdiği alanlardan biri erken çocukluk eğitimi. OECD verilerine göre (2019), 3-5 yaş arası çocukların eğitime katılım oranı Türkiye’de %39 iken OECD geneli için bu oran ortalama %83.

Comments are closed.