Erken Çocuk Eğitimini Yaygınlaştırmalıyız

Bir çocuğun dilsel, sosyal-duygusal ve fiziksel gelişimi 0 ile 8 yaşları arasında en hızlıdır. Erken yaşamın bu önemli döneminde, beyin ve dil gelişiminin büyük bir kısmı ortaya çıkar. Sonuç olarak, çocukları sosyal ve akademik hayata yeterince hazırlamak için etkili erken çocukluk eğitiminin (EÇE) büyük avantajları vardır.

İNGEV, yeni bir araştırma projesiyle “ebeveynler neden çocuklarını erken çocukluk eğitimine göndermiyor”, “bu eğitime erişimle ilgili sorunlar nedir”, “erken çocukluk eğitimine yaklaşım açısından ebeveynlerin başlıca tipolojileri nelerdir” gibi sorulara cevap arıyor. İNGEV, araştırma ile bu alanlardaki ebeveyn algısını anlamayı hedefliyor. Araştırma aynı zamanda ebeveynlerin çocuk eğitimi alanındaki bilgiye erişim ve medya tüketim davranışlarını da analiz edecek.

Comments are closed.