Ekonomik Durum, Sosyal Uyumu da Etkiliyor

İNGEV TAM, Ocak 2022’de gerçekleştirilen İNSANİ GELİŞME MONİTÖRÜ (“İGM”) araştırması ile Türkiye’deki ekonomik gidişat ve bunun sosyal uyum üzerindeki etkilerini inceliyor.

Ocak 2022 araştırma döneminde, “yaşam mutluluğu” boyutunda en düşük seviyelerde bulunanların oranı 2019-2021 dönemindeki %24 ortalamasından %32’ye artış gösteriyor.

“Rahatça geçinebiliyorum” diyenlerin oranı ise 2019-2021 ortalaması olan %21,7’den %15’e düşüyor. “Önümüzdeki yıllarda ekonomik durumumun daha iyi olacağına inanıyorum” diyenler nüfus içinde azınlıkta kalıyor (%30).

Toplumun yarıya yakını kredi borcu olduğunu belirtirken (%45) bu kredilerin %71’ini ihtiyaç kredileri oluşturuyor.

Ekonomik durum, araştırmaya göre, toplumsal gerginlik algıları ve yaşam tarzı engelleri gibi sosyal uyum göstergeleriyle güçlü ilişkiye sahip. Örnek olarak, “rahat geçiniyorum” diyenlerin %46’sı “siyasette görüşlerinin temsil edildiğini” belirtirken, “hiç geçinemiyorum” diyenlerde bu oran sadece %12. “Rahatça geçinebildiğini” belirtenlerin sadece %11’i istediği yaşam tarzına yönelik engelle karşılaştığını belirtirken, “hiç geçinemeyenlerin” %38’i yaşam tarzına karşı engellerle karşılaştığını söylüyor.

*Prof. Dr. Ege Yazgan’ın değerlendirme yazısı için: https://bit.ly/3uZTs8Z

* İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Comments are closed.