Deprem Bölgesi KOBİ’lerin Durumu – Ara Sonuçlar

Deprem bölgesindeki KOBİ’lerin durumu ile ilgili yürüttüğümüz çalışmanın ara sonuçları bir toplantı ile paylaşıldı. Kısa bir özet ve çıktılar:

İNGEV Toplumsal Araştırma Grubu’nun (İNGEV TAM) deprem bölgesindeki girişimcilere yönelik “rapid assesment” çalışmasının, 427 iş sahibini kapsayan ve 249’u ile tamamlanabilen ara sonuçları ilgili kuruluşlarla paylaşıldı. Bu toplantıya 50’den fazla kuruluş katıldı.

Bu ilk aşama Adıyaman ve Kahramanmaraş dışındaki bölgeleri kapsadı. Çalışma, İNGEV’in kendi kaynakları ve gönüllü destekleriyle gerçekleştirildi.
Amaç bundan sonraki “iyileştirme” çalışmalarının planlanmasına katkıda bulunmak.

KOBİ’lerin yüzde 44’ünün faaliyetleri durmuş durumda, yüzde 45’inin iş araçlarında ciddi hasar bulunuyor. Sadece yüzde 11’inin deprem sigortası var.
İyileştirme çalışmaları için dış finansman ve yönlendirmeler çok gerekli.

Bölgedeki iş sahiplerinin yüzde 20’si bulundukları ili terk etmiş durumda. Terk edenlerin birinci olarak geldikleri il (yüzde 27) İstanbul. Sonra Mersin ve deprem bölgesinde kalmasına rağmen Gaziantep geliyor. Adana ve Gaziantep birçok kuruluşun yardım çalışmaları için kullandıkları “hub” haline geliyor. Bu arada KOBİ’lerin yüzde 18’i işlerine geri dönmeyi düşünmüyor.

Çalışma bir açık kaynak olarak “Business Recovery Mapping” için de veri oluşturmak amacı ile tek tek her KOBİ’nin acil ihtiyacını belirliyor. Toplu olarak değerlendirildiğinde hizmet sektörü için minimum çalışma ortamının oluşması (ortak alanlar bile olabilir), imalat sanayi için üretim araçlarındaki onarım öncelikli. Herkes için bunları sağlayacak nakit yardımlar belirleyici.

İkinci sırada stokların yenilenmesi, hammadde temini ve tedarikçi piyasalarına yeniden erişim başlıkları geliyor. Bu arada bazı bölgelerde nitelikli/niteliksiz işgücü temini de ciddi bir mesele durumunda.

Çalışma kapsamı artarak devam ediyor. Bölgede geçim kaynaklarının yeniden inşası çok yoğun, derin çabalarla birlikte güçlü finansal desteklerle mümkün olacak. Bütün ilgili kuruluşlar, yerel ve uluslararası STK’ların gıda ve barınak konusundaki acil müdahalelerin ardından, hayatın yeniden sürdürülebilir bir şekilde inşasına odaklanmaları gerekecek. Biz de dün Gaziantep’te başladığımız ve önümüzdeki hafta Islahiye ve Nurdağı’nda devam edecek olan kadınlara yönelik hijyen ürünleri dağıtımı ve diğer acil yardım katkılarının ardından, ana uzmanlık alanımız olan geçim kaynaklarını geliştirmeye yönelik destekleri devreye sokmaya çalışacağız.

Comments are closed.