BM Kalkınma Zirvesi Sonrası: 2030’a Kadar N’olacak?

2015 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen Kalkınma Zirvesi’nde Birleşmiş Milletler’in üye ülkeleri, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKH) kabul etti.

UNDP Başkanı Helen Clark 2030 Gündemi için şunları söyledi: “Bu anlaşma dünyamızı daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yola sokmak için önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Eğer hep beraber çalışırsak, vatandaşların barış, refah, iyi yaşam koşulları ile ilgili isteklerini karşılama ve aynı zamanda yeryüzünü koruma şansını elde ederiz.”

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin üzerine inşa edilirken, 2000 yılında kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri yoksulluğu, açlığı, hastalıkları, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, su ve sanitasyona erişememeyi azaltmak gibi pek çok konuyu ele aldı. Binyıl Kalkınma Hedeflerinde çok önemli ilerlemeler sağlandı. Bu ilerlemeler hedefler ve amaçlarla desteklenen birleştirici bir gündemin değerini gösteriyor. Fakat kaydedilen ilerlemelere rağmen, yoksulluk hala herkes için sona ermedi. Yeni Küresel Hedefler ve daha geniş sürdürülebilirlik gündemi Binyıl Kalkınma Hedeflerinin de ötesine gidiyor ve yoksulluğun ana nedenlerine çözüm bulmayı ve evrensel bir ihtiyaç olan herkes için fayda sağlayan kalkınmayı sağlamayı amaç ediniyor.

Peki nedir bu 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi?

– Öncelikli olarak yoksulluğu her şekli ile bitirmek.
– Açlığı bitirmek, gida güvenliğini ve sağlıklı beslenmeyi sağlamak ve sürdürülebilir tarımı geliştirmek.
– Sağlıklı hayatlar yaratmak ve refahı herkes için arttırmak.
– Kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitim sağlamak ve herkes için hayat boyu öğrenme fırsatları geliştirmek
– Bütün kadın ve kızları güçlendirmek ve cinsiyet eşitliğini hakim kılmak.
– Herkes için sanitasyon ve suya erişim sağlamak.
– Herkese ekonomik, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sunmak.
– Kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve herkese saygın bir iş ve istihdam sağlamak.
– Dirençli bir altyapı inşa etmek, sürdürülebilir endüstrileşmeyi teşvik etmek ve yenilikler üretmeyi cesaretlendirmek
– Eşitsizliği ülkeler ve kişiler arasında azaltmak.
– Şehirleri kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir kılmak.
– Sürdürülebilir üretim ve üretim methodları sağlamak.
– İklim değişikliği ve etkileri ile mücadelede acil harekete geçmek.
– Sürdürülebilir bir şekilde okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını kullanmak ve korumak.
– Sürdürülebilir bir şekilde ormanları yönetmek, çölleşme ile mücadele etmek ve arazi kaybı biyo-çeşitlilik kaybını engellemek.
– Adil, barış içinde ve kapsayıcı toplumları teşvik etmek.
– Sürdürülebilir gelişme için küresel ortaklıkları yeniden canlandırmak.

 

Comments are closed.