ActHuman İnsani Gelişme Ödülleri, 3 Mayıs’ta Sahiplerini Buldu…

İNGEV ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen “Sürekli Başarı İnsani Gelişme Ödülü” aldı…

İNGEV ActHuman İnsani Gelişme Ödülleri’nde depremle mücadelede fark yaratanlar da unutulmadı. Bunun için özel bir bölüm ayrıldı.

Ödül açılış konuşmasında İNGEV Başkanı Vural Çakır, ActHuman insani gelişme ödül gerekçelerini şöyle açıkladı:

“İnsani gelişme, insanın iyi olma halini yeniden tanımlayan ve kalkınmayı bu amaca bağlayan temel bir vizyon. Nobelli iktisatçı Amartya Sen tarafından teorik temelleri atıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma programı (UNDP) son 30 yıldır bu kavramın gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışıyor.  

İnsanın iyi olma hali kaliteli yaşam standardı, sağlık, eğitim   gibi hizmetlere nitelikli erişim, ifade özgürlüğü, insan eylemliliği (human agency) ve yeni nesil insan hakları diye tanımladığımız çevre hakları, dijital haklar gibi unsurlardan oluşan bir bütünlük. İnsani gelişme dünyaya bir vizyon sunarken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da bu vizyonu büyük ölçüde somut hedeflere bağlıyor. Böylece ortaya insanlık için bir yol haritası çıkıyor.

Ne var ki, insanlık bu yol haritasında emin adımlarla ilerlemek konusunda, özellikle son yıllarda başarılı bir performans göstermedi. Tam aksine iç içe geçmiş bir belirsizlik ve güvencesizlikler kompleksi içinden geçiyoruz. Hatta geriliyoruz.

Savaşlar, zorunlu göçler hayatımızı gittikçe daha fazla zorlaştırıyor. Bireyler, insanlar, ülkeler, çalışanlar, cinsel kimlikler gibi her alanda eşitsizlikler derinleşiyor.  Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ifadesiyle iklim felaketine giden otobanda ayağımızı gazdan çekmeden ilerliyoruz. Bütün bu su sürecin sonucunda bizleri daha kötü günlerin mi aydınlığın mı beklediğini artık bilemiyoruz. Ama emin olduğumuz tek şey var.

Hangisi olacağını bizler, biz insanlar belirleyeceğiz.

ActHuman İnsani Gelişme Ödülleri bizleri aydınlık zamanlara taşıyabilecek insanları, insan davranışlarını öne çıkarmayı, onları rol model olarak önermeyi amaçlıyor.

Bizlere örnek oldukları, yol gösterdikleri için her birine çok teşekkür ediyoruz.

Sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz.”

 

Ödüller

ActHuman Sürekli Başarı Özel Ödülü

RTÜK yöneticiliğinden, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına kadar üstlendiği her görevde büyük bir fark yaratan,

Eskişehir kentini Türkiye ve dünya için örnek bir kente dönüştüren,

Bütün bu başarılarını gerçekleştirirken daima toplumun tümünü kucaklamaya ve birleştirmeye özen gösteren ve örnek bir kişilik modeli sergileyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e Sürekli Başarı İnsani Gelişme Ödülü verildi.

Ödülü İNGEV Başkanı Vural Çakır ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman takdim etti.

 

ActHuman İnsani Gelişme Ödülleri

Afet destekleri için hazırlanan özel bölümde Mert FıratHaluk Levent ve Türk Psikologlar Derneği ödül alırken 6 Şubat Depreminden bu yana hangi kurumda çalışırlarsa çalışsınlar bölgedeki vatandaşlarımızı kurtarmak için canını dişine takan arama kurtarma ve sağlıkçı tüm ekipler adına 5 isme ödül verildi.

Yine deprem sonrası Türkiye’nin yardımına koşan ve arama-kurtarma çalışmalarına destek veren 70’ten fazla ülke ve 16 uluslararası kuruluşu temsilen de Yunanistan Büyükelçiliği ödül aldı.

Törende kadın girişimciliğini destekleme ve kadın emeğini değerlendirmeye verdiği katkılar dolayısıyla Şengül Akçar’a; kadın cinayetlerini önleme alanında gösterdikleri çabalar dolayısıyla Fidan Ataselim ve Gülsüm Kav Önal’a; Türkiye’de doğayı ve canlı yaşamı koruma adına Validebağ’ı yapılaşmadan koruyan Validebağ Gönüllülerine; çocuk yaşta Halep’ten göç etmek zorunda kaldığı Türkiye’de kendini geliştiren  ve içinde bulunduğu topluma katkı veren Jin Davod’a bütün göçmenleri temsilen İnsani Gelişme Ödülleri verildi. 

3 Mayıs akşamı verilen ActHuman İnsani Gelişme Ödülleri, İNGEV sekreteryasının hazırladığı aday listesi doğrultusunda İNGEV Üst Kurulu ve Koordinasyon Kurulu üyelerinin oyları ile belirlendi.

Liste insani gelişme kavramı içinde yer alan konularda çalışmaları öne çıkan kişilerden oluşturuldu ve depremle mücadele için özel bir bölüm ayrıldı.

 

Etkinlikte:

  • Bütün ülke enkaz altında kalanların kurtarılması için dua ederken arama kurtarma ekipleri ve sağlıkçılar enkazların başında her bir nefesin, her bir sesin peşinden gitmeye çalıştılar. Binlerce insanı enkazlardan çıkaran, onları iyileştiren, hangi kurumda çalışırlarsa çalışsınlar bu canları kurtaran arama kurtarma ve sağlık ekipleri adına Madenci İlker Aksakal, Madenci Muzaffer Meme; İtfaiyeci Cuma Yarar; Doktor Fatma Handemir ve Hemşire Elif Felek’e İnsani Gelişme Ödülleri verildi. Ödülleri TÜSİAD Başkanı Orhan Turan takdim etti.
  • İlk günlerden itibaren deprem bölgesinde ve dışında 1.500 gönüllüsü ile aktif destek vererek çocuk, ergen, yetişkin on binin üzerinde depremzedenin yıkımla baş etmesine büyük destek veren Türk Psikologlar Derneği adına Başkan Cem Şafak Çukur’a Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ödülünü verdi.
  • Yaşadığımız büyük deprem felaketi karşında uluslararası toplum özellikle arama kurtarma çalışmaları olmak üzere büyük bir dayanışma gösterirken 76 ülkeden ve 16 uluslararası kuruluştan Türkiye’ye destek geldi. Uluslararası toplumun afetle mücadelede Türkiye’ye gösterdiği dayanışmayı temsilen Yunanistan Büyükelçiliği’ne TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez tarafından ödülü takdim edildi.
  • Sanatçı dayanışması, kooperatifçilik ve UNDP İyi Niyet Elçiliği ile devam ettirdiği toplumsal katkılarını İhtiyaç Haritası ile birlikte deprem bölgesinde ilk günden beri gösteren sanatçı ve sivil toplum önderi Mert Fırat’a ödülünü İNGEV Başkanı Vural Çakır, SES Derneği Başkanı Gülseren Onanç’la birlikte verdi.
  • Kurduğu Ahbap Derneği aracılığı ile ilk günden beri deprem bölgesindeki çalışmalara büyük bir katkı veren, afetle mücadelede gösterdiği öncülük nedeni ile bütün destek veren sivil toplum kuruluşlarının adına Ahbap Derneği Kurucu ve Yöneticisi Haluk Levent de ödüle layık görüldü. Haluk Levent, etkinlik için bir video mesaj yayınladı.
  • Kadın girişimciliğini desteklemek ve kadın emeğini değerlendirmek konusundaki öncü çalışmaları nedeni ile KEDV kurucusu ve yöneticisi Şengül Akçar’a KAGİDER Başkanı Emine Erdem tarafından ödülü takdim edildi.
  • Geçtiğimiz yıl 381, son 15 yılda 4.086 kadın öldürülürken 2022’de İstanbul Sözleşmesinden çıkıldı ve 6284 sayılı yasa Türkiye’de tartışılan önemli gündem maddelerinden biri oldu. Bu zor ortamda kadın cinayetlerini önlemek için her platformda gösterdikleri büyük çabalar için Gülsüm Kav Önal ve Fidan Ataselim’e ödüllerini TÜSES Başkanı Celal Korkut verdi.
  • Dünya gibi ülkemiz de iklim değişikliğinin bütün etkilerini yaşarken Deprem felaketi, yapılaşma ve doğa arasındaki ilişkinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Ülkemizin dört bir yanında doğayı ve canlı yaşamını korumak için mücadele eden bütün yerel toplumlar adına, Validebağ’ı yapılaşmadan koruyan Validebağ Gönüllülerine CAN Europe (Avrupa İklim Eylem Ağı) Türkiye Yöneticisi Özlem Katısöz tarafından ödül takdim edildi.
  • Suriye iç savaşından kaçan 4 milyon birey birçok maddi ve psikolojik zorluk altında kendilerine bir hayat kurmaya çalışırken büyük bir zorluk altında çocuk yaşında sığındığı Türkiye’de kendini geliştiren, etrafına ve ihtiyaç sahiplerine yardım ederek içinde bulunduğu topluma katkı veren Jın Davod’a İnsani Gelişme Ödülü verildi. Jın ödülünü tüm göçmenler adına Vural Çakır’ın elinden aldı.

Comments are closed.