İGE/SKA Deneyim Paylaşım Platformu, SKA’ların Yerelleşmesi için Yola Çıktı!

İNGEV, Sabancı Üniversitesi İPM iş birliğinde, 8-9 Temmuz tarihlerinde düzenlediği ilk etkinlikle, İGE/SKA Büyükşehir Belediyeleri Deneyim Paylaşım Platformu’nu başlattı. Platform, belediyelerin SKA’ları yerelleştirilmesi ve bu SKA’ların BM 2030 Gündemine göre uygulanmasının önemini artırmada bir kılavuz olmayı hedefliyor.

İNGEV Başkanı Vural Çakır, açılış konuşmasında yerel düzeyde SKA’ların ölçümü konusunda Türkiye dünyanın en ileri ülkesi durumunda olduğunu belirterek, halen bunu somut hedeflere bağlayacak bir kılavuza dönüştürme ihtiyacının altını çizdi. Çakır, yerel yönetimlerin başlattığı gönüllü SKA hedeflemelerinin kritik bir önem taşıdığını da yineledi.

Etkinliğin ilk gününün 1. panelinde EBRD ve Dünya Bankası gibi uluslararası bankaların temsilcilerinin ana mesajı, yerel yönetimlerin yeşil içerikli altyapı ve yatırım açısından hayati oyuncular haline geldiği idi. Ayrıca banka temsilcileri sadece belediyelerin altyapılarını geliştirmeye katkı sağlamadıklarını, Hem kamu hem de belediyelerin SKA’ların yerelleşmesi için kapasitelerinin artırılmasına da destek verdiklerini ilettiler.

Özellikle 2. panel, SKA’ların yerel düzeydeki önemine ışık tuttu. Mannheim Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz ve Barcelona Belediyesi “2030 Gündemi” Direktörü Ramon Canal Oliveras, şehirlerinin Covid-19 sürecinde karşılaştığı zorlukları ve bu dönemde daha da keskinleşen eşitsizliklerle mücadele için hayata geçirdikleri en iyi uygulamaları anlattılar. Bu iki şehir aynı zamanda “Gönüllü Yerel İnceleme” (Voluntary Local Review) raporlarını hazırlayan ilk belediyeler olarak da biliniyor.

Gönüllü Yerel İncelemeler (VLR’ler) yerel yönetimlerin SKA’lar konusundaki ilerlemeleri, deneyimleri ve uygulamalarını paylaşmasına yardımcı olurken, aynı zamanda yerel toplulukların şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde işlemelerine de destek veriyor.

İkinci gün kapalı oturumunda ise onbir büyükşehir belediyesi cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir çevre, yönetişim ve şeffaflık konularındaki iyi uygulamalarını paylaştı. Bu belediyeler, İNGEV’in İnsani Gelişme Endeksi-Büyükşehir Belediyeleri araştırmasında da üst sıralarda yer alıyor.

Etkinliğin ilk gününü izlemek için lütfen tıklayınız. (kısmen Türkçe, kısmen İngilizce)

Comments are closed.