ActHuman “Belediyelerde Dijital Yönetişim Fırsatları” Çalıştayı, MBB’nde Gerçekleşti

İNGEV, İPM ve Oxford Üniversitesi iş birliğinde ActHuman 2. Dönemi başladı.  “Belediyelerde Dijital Yönetişim Fırsatları”nı belirlemeyi amaçlayan 2. dönemin ilk danışma kurulu toplantısı Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleşti.

Oxford’dan Dr. Eren Korkmaz, “Belediyelerde Dijital Yönetişim Fırsatları” üzerine bir sunum yaptı. Korkmaz, sunumunda teknoloji ve toplumsal dönüşüm, son teknolojiler, dijital yönetişimin getirdiği imkanlar ve bu konudaki doğru uygulamaları paylaştı.

Sunum sonrası, belediyeler, kamu kuruluşları, uluslararası organizasyonlar, ulusal STK’lar ve özel sektör temsilcileri, belediye yöneticilerine nasıl bir fırsatlar raporu hazırlanması gerektiği ile ilgili görüşlerini ilettiler.

Çalıştayda özellikle belediyelerin dijital yönetimde ihtiyaçları üzerinde durulurken, yönetişim kapasitesini özellikle geliştirecek teknolojik uygulamalar; belediyelerin nasıl daha iyi organize olabileceği ve ne tür iş birlikleri geliştirmesi gerektiği, iyi örnekler ve Türkiye’de nasıl daha doğru uygulanabileceği gibi önemli konular masaya yatırıldı.

Üç aylık bir çalışma sonunda dijital yönetişim fırsatları raporu yayınlanacak.

Comments are closed.