İNGEV’de Destek Verdiğimiz Hizmetler

İNGEV sosyal projelere ayrılan bütçelerin en etkili şekilde kullanımını sağlar, toplumumuzu ilgilendiren kritik konuların içinde tarafsız veri ve yapıcı içgörü kaynağı olur, hedeflenen sosyal gruplarda etki yaratmayı ve olumlu davranış değişikliği oluşturur, özel sektör kaynaklarının insani gelişmeyi destekler şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Kritik toplumsal konular hakkında farkındalık artırır ve fayda sağlayıcıların, paydaşların ve kamu ile özel sektör içindeki karar vericilerle paylaşımlar yapar.

Sosyal Pazarlama

Proje Yönetimi

Danışmanlık

Araştırma

Savunuculuk ve Eğitimler