Sosyal Uyum Gelişme Raporu, Türkiye’deki Güncel Sosyal Dinamiklerin Daha İyi Anlaşılmasını Sağlıyor

İNGEV adına araştırmacı Aysen Ataseven’in raportörlüğünü yaptığı, Türkiye genelinde 26 ilde 1514 görüşmeden elde edilen bulgularla hazırlanan “Sosyal Uyum Gelişme” raporu yayımlandı. Rapor, Türkiye’de sosyal uyumun boyutlarına ve mevcut durumuna odaklanırken, 2018’de Prof. Dr. Fuat Keyman önsözü ile çıkan “Türkiye’de Sosyal Uyum” raporunun da bir karşılaştırması niteliğinde. Bu çalışmada oluşturulan Sosyal Uyum Endeksi, toplumsal yaşama yönelik önemli bir gösterge olarak, konunun ilerleyen dönemlerde de takip edilmesini mümkün kılacak.

Araştırma, siyasi kutuplaşmanın arttığı tespit edilen son dönemde, Türkiye toplumunun sosyal uyum düzeyini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Bu çerçevede, konuyu daha net anlamak için, bir “Sosyal Uyum Endeksi”nin hazırlanması hedeflendi. Araştırma yaklaşımında sosyal uyum, kavramsal çerçevesine bağlı kalarak, üç ana başlık altında incelendi:

  • Bağlantılılık
  • Sosyal İlişkiler
  • Ortak Fayda Anlayışı

Buna göre sosyal uyuma konu olan olgular her bir konu başlığında belirlendi ve buradan hareketle soru setleri oluşturuldu.

Genel Sosyal Uyum Endeksi

*Bu çalışmada kullanılan model, Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı (Eurofound) ve Bertelsmenn Stiftung’un sosyal uyum modelinden modifiye edilmiştir.

Sosyal uyum, büyük göçün ve kutuplaşmanın gerçekleştiği ve temel politik kararlara ilişkin bölünmeleri tetiklediği dünyanın geri kalanında olduğu gibi son yıllarda Türkiye’nin de politik ve toplumsal gündemindeki en önemli konulardan birisidir.

2018 yılında İNGEV, İstanbul Politikalar Merkezi ile sosyal uyum sürecine bir araştırma yaklaşımı geliştirmiş, anket düzenlemiş ve Türkiye’nin sosyal uyum manzarasını gösteren, mevcut güçlükler kadar bütünleştirici destekleri tanımlayan ve Türkiye’deki toplumsal bütünlüğü iyileştirmek için karar vericilere politika önerilerinde bulunan bir Sosyal Uyum Raporu yayınlamıştı.

Konu önemini korumaya devam ettiği için İNGEV 2020 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi ile iş birliği içerisinde yürütülen ve mevcut durumda Türkiye’deki toplumsal bütünlüğün dinamiklerindeki geçişleri izlemek için İnsani Gelişme Monitörü çalışması kapsamında bir Sosyal Uyum Gelişme Raporu yayınladı. Monitör çalışması toplumsal bütünlüğe ilişkin son gelişmelerin yansımalarının anlaşılmasına izin veriyor.

Türkiye 2018 yılından bu yana bir sistem değişimi sürecinden geçmekte ve gözden geçirilmiş toplumsal normları inşa etmek, toplumsal gerginlik eksenlerini yeniden ele almak, politik alanı onarmak ve politik organların ilişkilerini yeniden tanımlamak için gereksinimlerin ortaya çıktığı bir geçiş ve yeniden yapılanma dönemini deneyimliyor.

Türkiye söz konusu bu geçiş döneminden geçerken, salgın senesi olan 2020, vatandaş-devlet ilişkilerine yönelik birçok hayati alanda tüm dünya çapındaki hükümetler için gerçekten bir test yılı haline gelmiştir. Sosyal uyum konusuna da yansıyan çeşitli konulara ilişkin vatandaşların değerlendirmelerini kaçınılmaz bir biçimde etkileyen salgın boyunca tüm hükümetlerin kilit uygulama alanları şeffaflık, güçlü eylem ve ekonomi yönetimi olmuştur.

Rapor için:

Comments are closed.