Şanlıurfa’da İş ve İstihdam Yaratmaya Devam!

Bir senelik proje dönemi boyunca Şanlıurfa ve Kilis’te 450 KOBİ’ye ulaşıldı ve ihtiyaçları tespit edildi.

KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre özelleştirip hukuk, finans, dijitalleşme, satış-pazarlama, yönetim ve ağ geliştirme konularına odaklanarak düzenlenen kapasite geliştirme eğitimlerine Şanlıurfa’dan ve Kilis’ten 543 KOBİ katıldı ve iş becerilerini artırdı.

Yoğun ilgiyle başvuru alınan Girişimcilik Programında 158 kişi 20 saatlik “Temel Girişimcilik Eğitimi”ne katıldı. 83 kişi 100 saatlik “İleri Girişimcilik Eğitimi”ni başarıyla bitirdi ve iş planlarını sundu.

Farklı paydaşlardan oluşan Hibe Komitesi, program mezunlarının iş planlarını değerlendirdi ve 45 girişimci iş yerlerini kurmak için hibe almaya hak kazandı ve 45 yeni firma kurulmuş oldu.

Formel iş yerlerinin öneminin, yükümlülüklerinin ve iş yerleri için formelleşme adımlarının anlatıldığı “İş Yeri Formelleştirme Seminer”lerine 81 KOBİ temsilcisi katıldı, 35 firma için ruhsat alınıp legal birer işletme olmaları sağlandı.

Şanlıurfa’da 50 paydaş ve KOBİ’nin katılımıyla KOBİ’ler, potansiyel müşteriler, paydaşlar ve üniversite arasındaki iletişimi ve iş birliğini geliştirmek için “İş Ağı Geliştirme” etkinliği düzenlendi.

5 Girişimcimizin Videolarını İzlemek için tıklayın: https://lnkd.in/g899XPhi

Comments are closed.