Mülteci Kadın Firmalarının Dijitalleşmesine Destek

Covid-19 salgını ikinci yılına girerken, işletmelerin dijitalleşmesi ve uzaktan çalışma yeteneği her zamankinden daha önemli hale geldi. INGEV’in yürüttüğü Suriyeli KOBİ’lere acil destek projesinin uygulanması sırasında, 48 kadın liderliğindeki mülteci şirketi, acil iş ihtiyaçlarını finanse etmek için bir mini kurtarma hibesi aldı.

Kadınların liderlik ettiği bu 48 mülteci şirketinden %31’i, marka bilinirliğini artırmak ve daha geniş ve yeni müşteri tabanına ulaşmalarını sağlamak için dijital pazarlama desteği de aldı.

Ayrıca% 44’ü sınırsız internet erişimi ve yine bulut tabanlı iş yönetim araçlarına erişim konularında dijital altyapı hibe desteği aldılar. Dijital altyapı hibeleri, mevcut iş ortamında faaliyet gösterebilecek dijitalleştirilmiş bir ticaretin temellerini atmayı amaçlıyor.

Son olarak, INGEV tarafından düzenlenen ve Covid-19 salgınının getirdiği güncel zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlayan eğitimler, dijital iletişim araçları, dijital pazarlama uygulamaları, dijital satış kanalları, sosyal medya araçlarının yönetilmesi gibi konularda tüm hızıyla sürüyor.

Projenin finansmanını Japon Hükümeti sağlarken, proje UNDP iş birliğinde yürütülüyor.

Comments are closed.