İNGEV, Kadınların Başarısının Önündeki Engelleri Kaldırmak İçin Çalışıyor

Türkiye’de yaşayan engelli kişi sayısına ilişkin elimizde bulunan en son veri 2013 yılında yayınlanan Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına dayanmaktadır ve buna göre Türkiye’deki kadın nüfusunun %7.9’u engelli kadınlardan oluşmaktadır. Engelli kadınlar hem kadın hem de engelli olmaları sebebiyle çoklu ayrımcılığa uğramakta ve birçok hak ihlali ile karşı karşıya kalmaktadır ancak bu sorunlar toplum nezdinde yeterince görünür değildir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi de engelli kadınlara özel atıf yaparak engelli kadınları ve sorunlarını görünür kılmaya çalışmakta ve Taraf Devletleri engelli kadınları güçlendirecek özel tedbirleri almaları için teşvik etmektedir.

Engelli kadın ve kız çocuklarının; toplumsal yaşama tam ve etkin katılımının sağlanması, karar alma süreçlerine katılımlarının arttırılması, uluslararası ve ulusal mevzuatta yer alan hak ve özgürlüklerden tam olarak faydalanabilmelerinin sağlanması İNGEV’in de odağında olan çalışmalardır.

Engelli kadınların ayrımcılığa maruz kaldığı başlıca haklardan biri de çalışma hakkıdır. İNGEV olarak Mart 2020’den bu yana Relief International partnerliğinde ve BPRM fon desteği ile yürüttüğümüz ‘Engelli Bireyler için Geçim Kaynaklarına Erişimin Geliştirilmesi Projesi’nde engelli kadınlar öncelikli hedef grubumuzdur.  Engelli kadınların çalışma hakkından tam ve etkin biçimde faydalanabilmeleri için proje kapsamında katılımcılarımıza istihdam ve girişimcilik desteği sağlıyoruz. İşitme engelli Seren Göknar da girişimcilik desteğimizden faydalanan isimlerden biri oldu. Önemli mutfaklarda aşçılık ve pastacılık deneyimi olan Seren Göknar, kendi pasta atölyesini kurmak için bize başvurdu ve girişimcilik desteğinden faydalanarak ‘Sessiz Fırın’ adlı atölyesini kurarak hayallerine kavuştu.

Anadolu Ajansı da bu başarı hikayesini haberleştirerek daha fazla kişinin Seren’in başarısından haberdar olmasını sağladı.

Anadolu Ajansı haber linki için tıklayınız.

Comments are closed.