İNGEV-İPM işbirliğinde yapılan “Sur’da Yaşanan Olayların Kent Ekonomisine Etkilerinin Analizi” saha çalışmasını başarıyla sonuçlandırdık

Sur'da-Yaşanan-Olayların-Kent-Ekonomisine-Etkilerinin-Analizi-Sonuç-Bildirgesi-Açıklandı

İNGEV ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) işbirliğinde bin işletme ve 200 çalışanla yapılan saha çalışmasının ardından hazırlanan analiz raporu basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Kalkınma Bakanlığı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve İstanbul Politikalar Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü “Sur’da Yaşanan Olayların Kent Ekonomisine Etkilerinin Analizi” projesinin sonuç bildirgesi basında da büyük ilgi gördü.

Programa, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Fuat Keyman, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet SAYAR, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan MARAL, İNGEV Uzmanı Aysen Ataseven katıldı.

Diyarbakır’da 2015’in – yoğun olarak son çeyreğinde olmak üzere- ikinci yarısında özellikle Sur bölgesinde yaşanan güvenlik sorunlarının kent ekonomisine etkilerinin tespit edilmesi ve iyileşme sürecinde atılması gereken adımların belirlenmesi ihtiyacı, kentte ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir gündem olarak ortaya çıkmıştır.

Olayların arkasından oluşan ticari hasarın kapsamının ve boyutunun tespiti ve bu hasarın giderilerek kentin normal ekonomik ve sosyal hayatına dönebilmesi için alınması gereken tedbirlerin somut olarak belirlenmesine duyulan yerel ihtiyaç, bu araştırma projesinin temel gerekçesini oluşturmuştur.

Araştırma raporu için tıklayınız…

NİSAN2017

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *