İGE-İ Büyükşehirleri de kapsıyor

İnsani Gelişme Endeksi önümüzdeki dönemde ilçelerin yanı sıra büyükşehirleri de kapsayacak şekilde genişliyor. İGE-İ ilk yılından itibaren ilgiyle karşılandı.  Yıllık programların ve stratejik planların yapılmasında önemli bir girdi olarak kullanıldı. Düzenlenen paneller, belediye çalıştayı ve plaket törenleri ile insani gelişme kavramının belediye günlük hayatının bir parçası haline gelmesi konusunda önemli destekler sağlandı.

Genişleyen İNGEV ekibi kapsam ve metodoloji konusunda çalışmalara başladı. Araştırmayı, Prof. Murat Şeker koordine ediyor. Ancak, daha geniş bir grubun katkısını almak üzere Kasım ayı içerisinde bir çalıştay düzenlenecek. Çalıştaya değişik büyükşehir ve ilçe belediyelerden temsilcilerin yanı sıra kamu temsilcileri, akademisyenler, uluslararası kuruluşlar ve STK temsilcileri katılacak.

Comments are closed.