Girişimcilik Desteklerimiz de Yeni Seviye

Geçim kaynakları içinde özellikle Girişimcilik desteklerini çok önemsiyoruz. Kuşkusuz işgücü rekabeti yaratmadan, iki kişiden birinin diğerine göre işgücü piyasasında daha avantajlı hale getirme sonucu doğurmayan, doğru iş analizlerine bağlı yapılan mesleki eğitimler çok önemli. Özellikle işveren ihtiyaçlarını perspektifini de edinerek yürütülen bu tür projeler geçim kaynaklarının gelişmesine katkı sağlıyor. Girişimcilik ise bu konuda ayrıca önemli. Doğru şekilde kurulan, yaşayıp geliştirilmesi sağlanan bir işletme hem istihdama ve hem de ekonomik büyümeye çarpan etkisi ile katkı yapabiliyor. Bu nedenle İNGEV’de girişimci destek programlarını çok önemsiyoruz. UNDP ile yaptığımız iş birliği ile 2020 yılında Girişimcilik ve istihdam konusunda büyük adımlar atabileceğiz. Var olan işletmelerin yeni satış kanalları bulması ve dijitalleşmelerinin desteklenmesinin, hem Türkiye vatandaşları hem de Suriyelilerin istihdamına kısa ve orta vadede önemli katkı yapacağı inancındayız.

Comments are closed.