Yeni TÜİK Araştırması: Türkiye Nüfusunun Ortanca Yaşı Yükseldi

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu

Türkiye’de ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus 39 milyon 771 bin 221 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, binde 13,5 olarak gerçekleşti

Yıllık nüfus artış hızı 2015 yılında ‰13,4 iken, 2016 yılında ‰13,5 oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,3 oldu

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2015 yılında %92,1 iken, bu oran 2016 yılında %92,3’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,7 olarak gerçekleşti.

(indirmek için tıklayınız)

İstanbul nüfusta birinci, yaşam kalitesinde beşinci

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Ekim döneminde geçen yılın
aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,3 puanlık artış ile
%11,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık artış ile %14,1 olarak
tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,9 puanlık artış ile %21,2 olurken,15-64 yaş
grubunda bu oran 1,3 puanlık artış ile %12 olarak gerçekleşti.

(İndirmek için tıklayınız)

15-34 yaş grubundaki 100 gençten 8’i işsiz…

2016 yılının II. çeyreğinde uygulanan Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi Araştırması(1) sonuçlarına göre; 15-34 yaş grubundaki 24 milyon 263 bin gencin, 11 milyon 875 bini istihdamda yer alırken 1 milyon 810 bini işsizlerden oluştu. Genç işsizlerin 15-34 yaş grubundaki nüfus içindeki oranı %7,5 oldu. Diğer bir ifadeyle her yüz gençten sekizini işsizler oluşturdu. İşsiz sayısının işgücüne bölünmesiyle elde edilen işsizlik oranı ise bu yaş grubu için %13,2 oldu. Diğer taraftan gençlerin %43,6’sı ise işgücüne dahil olmayan nüfus içinde yer aldı.

(İndirmek için tıklayınız)

Türkiye’de İşsizlik Oranı %11,3 Seviyesinde Gerçekleşti…

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Ağustos döneminde geçen yılın
aynı dönemine göre 435 bin kişi artarak 3 milyon 493 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,2 puanlık artış ile
%11,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile %13,7 olarak
tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,6 puanlık artış ile %19,9 olurken,15-64 yaş
grubunda bu oran 1,2 puanlık artış ile %11,5 olarak gerçekleşti.

(İndirmek için tıklayınız)

Haziran 2016 TÜİK “İşgücü İstatistikleri” Raporu Açıklandı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Haziran döneminde geçen yılın
aynı dönemine göre 247 bin kişi artarak 3 milyon 127 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık artış ile
%10,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile %12,2 olarak
tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,7 puanlık artış ile %19,4 olurken,15-64 yaş
grubunda bu oran 0,7 puanlık artış ile %10,4 olarak gerçekleşti.

(İndirmek için tıklayınız)

Mayıs 2016 TÜİK “İşgücü İstatistikleri” Raporu Açıklandı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Mayıs döneminde geçen yılın

aynı dönemine göre 106 bin kişi artarak 2 milyon 895 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile

%9,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %11,3 olarak

tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile %17,4 olurken,15-64 yaş

grubunda bu oran 0,1 puanlık artış ile %9,6 olarak gerçekleşti.

 

(İndirmek için tıklayınız)

Bekleme Odasından Oturma Odasına

2011 yılında Türkiye kapılarını Suriyeli mültecilere açtığında sayının milyonları bulacağını hükümet de dahil kimse düşünmemişti. Oysa, dört yıl içerisinde Türkiye’ye göç eden Suriyeli mültecilerin sayısı iki milyonu buldu. 2015 içerisinde ise bu rakamın 2.5 milyonu bulacağı öngörülüyor. Hem Türkiye hem de Ortadoğu’nun farklı ülkelerine dağılmışSuriyelilerin memleketlerine dönüşlerinin bilinmez bir zamana ertelendiği, hatta belki birçoğu için dönüşün artık hiç söz konusu olmayacağı ise gün geçtikçe netleşiyor. Zümray Kutlu’nun Anadolu Kültür ve Açık Toplum Vakfı için hazırladığı “Bekleme Odasından Oturma Odasına”

(İndirmek için tıklayınız)

Şubat 2016 TÜİK “Ekonomik Güven” Endeksi Açıklandı

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks, Ekonomik Güven Endeksi.
Endeks, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi (reel kesim), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait normalleştirilmiş alt endekslerin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.
Türkiye’de Ekonomik güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre %14,8 oranında azalarak 83,88 değerinden 71,46 değerine düştü. Peki bu düşüş neden kaynaklandı.
(İndirmek için tıklayınız)

Kasım 2015 TÜİK “İşgücü İstatistikleri” Raporu Açıklandı

“TÜİK İşgücü İstatistikleri, Kasım 2015” raporu, 15 Şubat 2016 tarihinde yayınlandı. Peki bu raporda öne çıkan başlıklar nelerdi?

– Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 29 bin kişi artarak 3 milyon 125 bin kişi oldu.

– İşgücü 2015 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 831 bin kişi artarak 29 milyon 801 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak %51,2 olarak gerçekleşti.

– Kayıtdışı çalışanların oranı nasıl gerçekleşti, gerçekte işsizlik oranı ne?

(İndirmek için tıklayınız)