KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İNGEV, vakıf hizmetlerini en iyi ve en güvenilir şekilde verebilmek için, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen amaç ve kapsam çerçevesinde sizlerden talep edebilecek veya işlenebilecektir.

 

  • AMAÇ: Kanun kapsamında Vakfımız “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. Kişisel verileriniz İNGEV CHATS kapsamında, İNGEV tarafından muhafaza edilip vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Kişisel verileriniz, Vakfımıza ilişkin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimlerde veya  benzer konulu projeler kapsamında yapılacak çalışmaların geliştirilmesine yönelik işlemlerde, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

 

  • KAPSAM: İNGEV, kendisine verilmiş olan, Kanun kapsamında kişisel veri olarak sayılan kişisel bilgilerin tek başına ve/veya başka kişisel verilerle birleştirerek, yukarıda yer alan amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda kullanılmak üzere toplanmasına, işlenmesine ve ilgili 3. kişilerle (iş ortaklarına, tedarikçilerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlara) yine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılmasına dair haklarını saklı tutar.

 

  • YÖNTEM: Kanuna uygun olarak, bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

  • VERİ SAHİBİ HAKLARI: Bu kapsamda dilediğiniz zaman, Kanunun 11. Maddesinde belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu haklarınızı kullanırken yine Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak İNGEV’e bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle talep edebilirsiniz.

 

  • RIZA: Aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece kişi, kişisel verilerinin toplanmasını, işlenmesini, kendisine her türlü iletişim vasıtası ile ulaşılmasını ve veri paylaşımı ile ilgili tercihlerini yazılı olarak bildirmediği sürece mevcut uygulamaya devam edileceğini kabul eder.