“Takipteyiz”: Girişimcilerde Durum Güncellemesi

İNGEV, çeşitli programlarla girişimcilere en yoğun destek veren kuruluşlardan biri.  İNGEV, girişimci desteklerini düzenli olarak geliştirmeyi esas alan yeni bir pilot program başlattı. Bu programla, geçtiğimiz yıllarda destek alan girişimcilerden seçilmiş örnek gruplarla toplantılar yapılıyor.

Bu toplantılarda girişimcilerin mevcut durumlarının ve ihtiyaçlarının derinlemesine anlaşılması hedefleniyor. Aynı zamanda çeşitli destek programlarının işleyiş süreçleri tartışılarak gelişme yolları belirleniyor. Böylece yapılmış desteklerin boşa gitmemesi ve yeni desteklerin de doğru programlanması sağlanacak.

Pilot Programın ilki Şanlıurfa’daki 10 genç kadın girişimci ile gerçekleştirildi.  Takipteyiz toplantısına İNGEV Başkanı ile birlikte danışmanlar ve Şanlıurfa Destek Merkezi yöneticileri katıldı.