İnsani gelişme, insanın iyi olma halini yeniden tanımlayan ve kalkınmayı bu amaca bağlayan temel bir vizyon. Nobelli iktisatçı Amartya Sen tarafından teorik temelleri atıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) son 30 yıldır bu kavramın gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışıyor. İnsanın iyi olma hali kaliteli yaşam standardı, sağlık, eğitim gibi hizmetlere nitelikli erişim, ifade özgürlüğü, insan eylemliliği (human agency) ve yeni nesil insan hakları diye tanımladığımız çevre hakları, dijital haklar gibi unsurlardan oluşan bir bütünlük. İnsani gelişme dünyaya bir vizyon sunarken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da bu vizyonu büyük ölçüde somut hedeflere bağlıyor. Böylece ortaya insanlık için bir yol haritası çıkıyor.

Ne var ki, insanlık bu yol haritasında emin adımlarla ilerlemek konusunda özellikle son yıllarda başarılı bir performans göstermedi. Tam aksine iç içe geçmiş bir belirsizlik ve güvencesizlikler kompleksi içinden geçiyoruz. Hatta geriliyoruz.

Savaşlar, zorunlu göçler hayatımızı gittikçe daha fazla zorlaştırıyor. Bireyler, insanlar, ülkeler, çalışanlar, cinsel kimlikler gibi her alanda eşitsizlikler derinleşiyor. Hayat pahalılığı veya yaşam standartları diye adlandırdığımız krizi iliklerimize kadar hissediyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ifadesiyle iklim felaketine giden otobanda ayağımızı gazdan çekmeden ilerliyoruz. Bütün bu sürecin sonucunda bizleri daha kötü günlerin mi aydınlığın mı beklediğini artık bilemiyoruz. Ama emin olduğumuz tek şey var.

Hangisi olacağını bizler, biz insanlar belirleyeceğiz.

ACT HUMAN İnsani Gelişme Ödülleri bizleri aydınlık zamanlara taşıyabilecek insanları, insan davranışlarını öne çıkarmayı, onları rol model olarak önermeyi amaçlıyor.

Bizlere örnek oldukları, yol gösterdikleri için her birine çok teşekkür ediyoruz.

Sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Vural Çakır
İNGEV Başkanı

Program:

19.00 Hoş Geldiniz / PeraCafe Kokteyl
20.00 Açılış & “İnsani Gelişme Yolunda…” Video Gösterimi
20.05 Açılış Konuşması / Vural Çakır, İNGEV Başkanı
20.20 ActHuman İnsani Gelişme Ödülleri

DEPREM ÖZEL BÖLÜMÜ
– 6 Şubat Depremi Tüm Arama-Kurtarma-Sağlık Ekipleri Adına Doktor Fatma Handemir, Hemşire Elif Felek, İtfaiye Eri Cuma Yarar, Madenciler İlker Aksakal ve Muzaffer Meme
– Cem Şafak Çukur (Türk Psikologlar Derneği)
– 6 Şubat Depremi Tüm Uluslararası Arama-Kurtarma Ekipleri Adına Yunanistan
Büyükelçiliği
– Mert Fırat (İhtiyaç Haritası)
– Haluk Levent (Ahbap)

İKİNCİ BÖLÜM
– Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen (Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı)
– Şengül Akçar (KEDV)
– Gülsüm Kav Önal, Fidan Ataselim (Kadın Cinayetlerini Durduracağız)
– Validebağ Gönüllüleri
– Jın Davod (Peace Therapist)

22.00 Kapanış