SAVUNUCULUK KAMPANYALARI

İNGEV faydalanıcılar, paydaşlar, kamu ve özel sektör karar alıcılarının davranışlarını etkilemek ve farkındalığını artırmak üzere, eğitimler, çalıştaylar ve konferanslar düzenler, kitaplar ve diğer birçok materyal yayınlar.

Neler Yapıyoruz?

Kampanya Planlama ve Uygulama

Eğitim, Seminer, Çalıştay ve Konferanslar Düzenleme

Sosyal Medya Uygulamaları