PROJE YÖNETİMİ

İNGEV, saha çalışmasından analize kadar her türlü detaya odaklanarak, sosyal programları etkili ve verimli şekilde yönetir.

Hedeflenen sosyal grupta olumlu bir davranış etkisi yaratmak ve projenin zaman planına uygun şekilde gitmesi İNGEV’in ana hedefleri arasındadır.

İNGEV ekip ve danışmanları, bilgiyi eylemle saha seviyesinde birleştirmekte ciddi tecrübe sahibidir.

Neler Yapıyoruz?

Uzman Yönetim Ekibi

Hızlı Ağ Oluşumları

Esnek Coğrafi Kapsama

Etkin Zaman ve Bütçe Yönetimi