İNGEV TAM Raporlar

Yerelleşen İnsani Gelişme: İGE-B ve İGE-İ Kitabı
(Nisan 2021)

 Raporu İnceleyin

Social Cohesion Progress Report 2018-2020 Comparison
(Şubat 2021)

 Raporu İnceleyin

Sosyal Dayanışma Ekonomisi için Güçlü Kooperatifçilik

Sosyal Dayanışma Ekonomisi için Güçlü Kooperatifçilik
(Ocak 2021)

 Raporu İnceleyin

The Commitment:
No One Behind
(Aralık 2020)

 Raporu İnceleyin

Toplumsal Cinsiyet ve Medya – White Paper
(Haziran 2020)

Raporu İnceleyin

Yerel Yönetimlerde Dijital Yönetişim Fırsatları
(Nisan 2020)

Raporu İnceleyin

Sosyal Medya Algısı – White Paper (Nisan 2020)

Raporu İnceleyin

İGM Suriyeli Algı Araştırması
(Mart 2020)

.

 Raporu İnceleyin

İstanbul İş Piyasasının Toplumsal Cinsiyet Odaklı Değerlendirilmesi (Kasım 2019)

Raporu İnceleyin

Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Almanak Çalışması (Mart 2019)

Raporu İnceleyin

Suriyeliler Tarafından Kurulan Şirketler için Potansiyel İyileştirme Alanları (Ağustos 2018)

Raporu İnceleyin

Türkiye’de Sosyal Uyum (Haziran 2018)

Raporu İnceleyin

İGE-İ (İnsani Gelişme Endeksi İlçeler) “Tüketiciden İnsana Geçiş” (Mart 2018) 

Raporu İnceleyin

İstanbul’da İstihdam – Eğitim İlişkisi (Temmuz 2017)

Raporu İnceleyin

İstanbul İş Gücü Piyasası Araştırması  (Mayıs 2017)

Raporu İnceleyin

İGE-K (İnsani Gelişme Endeksi Kamuoyu) (Ocak 2017)

Raporu İnceleyin

Suriyeli Mülteci Hayatlar Monitörü – Özet Değerlendirme (Mayıs 2017)

Özeti Okumak İçin

Diyarbakır Sur’da Yaşanan Olayların Kent Ekonomisine Etkilerinin Analizi Projesi (Şubat 2017)

Raporu İnceleyin

İGE-İ (İnsani Gelişme Endeksi İlçeler) (Ocak 2017)

Raporu İnceleyin

Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Proaktif Yönü ve Mali Yükü Analizi Etüt Araştırması (Kasım 2016)

Raporu İnceleyin

Büyükşehirlerde Genç Mültecileri Desteklemede Kapasite Geliştirme (Mayıs 2016)

Raporu İnceleyin