Bağış

 • İNGEV’e nakdi veya ayni (mal varlığı) bağış yapabilirsiniz.
 • Nakit bağışlarınızı sayfanın altında belirtilen İNGEV banka hesap numaralarını kullanarak yapabilirsiniz.
 • Ayni (mal varlığı) bağışlarınız için doğrudan İNGEV yönetimi ile temasa geçebilirsiniz.
 • Bağışlarınızı genel olarak İNGEV’e veya İNGEV’in ilan ettiği ‘aktif’ uygulama projelerine yapabilirsiniz; ayrıca ‘açık’ statüde İNGEV projelerine bağış yapma isteğinizi belirtebilirsiniz.
 • İNGEV çalışmaları ve projelerdeki gelişmeler düzenli olarak web sayfamızdan ilan edilir.

Sponsorluk

Proje Sponsorluğu

İNGEV faaliyet alanları içinde yer alan hazırlık aşamasındaki ‘açık’ projelerin tamamına veya bir bölümüne sponsor olarak maddi destek verebilir, uygulanması kesinleşerek yürürlüğe giren ‘aktif’ projelerin tamamına veya bir bölümüne aynı şekilde sponsor olabilirsiniz. Proje ve sponsorluk dosya içerikleri konusunda lütfen İNGEV yönetimi ile temasa geçiniz.

Genel Sponsorluk

İNGEV’e web sitesi yönetimi, sosyal medya desteği, internet teknik altyapısı, iletişim materyalleri gibi birçok alanda destek verebilirsiniz. Genel sponsorlarımız web sayfamızda ve diğer uygun iletişim faaliyetlerimizde İnsani Gelişme Destekçileri olarak yer alır.

Proje Ortaklığı

İNGEV başta gelir dağılımının iyileşmesi, yoksulluğun azaltılması ve istihdamın arttırılması konularına odaklanmak üzere insani gelişmeye destek olacak uygulama projeleri gerçekleştirmeyi öngörür. Şirketler, markalar, kamu kuruluşları ve yerel yönetimler bu projelere ortak olabilirler veya kendi proje fikirlerini İNGEV’le ortak olarak geliştirebilirler. Projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak için lütfen İNGEV yönetimi ile temasa geçiniz.

İş Katkısı

İNGEV’in faaliyet kapsamı içinde yer alan projeler için gereken iş adımlarının birini veya birkaçını üstlenerek iş katkısında bulunabilirsiniz. İş katkısı ihtiyaçları her bir projede iş listesi olarak duyurulur.

Açıklık Taahhüdü

İNGEV  işbirliğine ve dayanışmaya, ortak akla ve üretime, paydaşlarımızla birlikte güçlenmeye ve örnek olmaya inanır. Bağışlarınız ve katkılarınızla İNGEV’in çalışmalarına destek olabilir, ülkemizde insani gelişmeye siz de yardımcı olabilirsiniz. İNGEV tüm bağış ve katkılarınızın amacına uygun olarak değerlendirileceğini, bağış ve katkılarınızın kullanılacağı çalışmalar hakkında düzenli bilgilendirme yapılacağını, her aşamada hesap verebilir ve şeffaf davranılacağını, denetçiler tarafından düzenli olarak kontrol edileceğini ve denetim raporlarının erişime açık olacağını taahhüt eder.

Bilgilendirme Süreci

 • Eğer ‘açık’ statüde bir İNGEV projesi ile ilgileniyorsanız;
  • Aşağda ilgili proje sayfasına gidebilir, formu doldurarak bizi nasıl desteklemek istediğinizi (bağış, sponsorluk, kurumsal iş katkısı) belirtebilirsiniz.
  • Bizi bilgilendirmenizden sonra İNGEV tarafından proje hakkında detaylı bilgilendirme yapılır, desteğiniz konusunda karşılıklı değerlendirme gerçekleştirilir. 
  • Proje en çok belirlenen süre olarak 6 ay boyunca açık statüde kalır.
  • Uygulama için gerekli maddi ve manevi kaynakların oluşması durumunda, proje ‘aktif’ statüye geçer ve yürürlüğe konur.
 • Eğer ‘aktif’ statüde bir İNGEV projesi ile ilgileniyorsanız;
  • Aşağıda ilgili proje sayfasına gidebilir, formu doldurarak bizi nasıl destekleyebileceğinizi belirtebilirsiniz.
  • Doğrudan bağışta bulunabilir, tamamına sponsor olabilir, proje ortaklığı yapabilir ve/veya kurumsal iş katkısı sunabilirsiniz.
  • Her aşamada karşılıklı iletişim ve şeffaflık esastır.

Sponsorluk İlkeleri

İNGEV proje sponsorlukları için aşağıdaki ilkeler esas alınır.

Sponsorluk ilişkisi proje bütçesi ve amaçlarının yer aldığı temel sözleşmenin imzalanması ile başlar. Sözleşme taslağı İNGEV tarafından hazırlanarak Sponsor Kuruluşa iletilir.

Sponsor Kuruluş proje için kurulacak Yönetim Kurulu’nda yer alır. Yönetim Kurulu proje özelliğine göre akademisyen, kamu ve sivil toplum yetkilileri ve diğer ilgililerden oluşur. Sekreteryasını İNGEV yürütür.

Sekreterya ayrıca proje gelişimi ile ilgili düzenli bilgilendirme yapar.

Sponsor Kuruluş, proje içeriği ve amacı ile ilgili her türlü karara katılır. Ancak, proje amacı İNGEV Vakıf amaçları ile uyumlu olmalıdır.

Sponsor Kuruluş, İNGEV web sitesinde İnsani Gelişmenin Destekçisi olarak yer alır. Ayrıca başta sosyal medya olmak üzere İNGEV’e ait mecralarda yer alır. Proje ile ilgili İNGEV tarafından yapılacak iletişimlerde adı ve logosu kullanılabilir.

Projenin ön sunuşlarında, medya sunuşlarında ve kamu yöneticileri dahil diğer sunuşlarda, proje bağlamında yapılabilecek etkinliklerde üst düzeyde temsil edilir. Bu ve benzeri toplantılarda İNGEV yöneticileri ile birlikte açıklamalarda bulunabilir.

Projenin basılı ve e-raporlarında ismi ve logosu yer alabilir.

Proje sonuçlarından kendi iş alanlarında yararlanabilir.

Proje ile ilgili ayrıca kendisi iletişim yapabilir. Bu durumda İNGEV ismi ve logosunun kullanım biçimi İNGEV tarafından onaylanır. Proje ile ilgili iletişimler projenin temel amacını esas almalıdır. Proje iletişimine ayrılan bütçe, projenin kendisine ayrılan bütçe ile orantılı olmalıdır.

İNGEV Destekçileri

stil_istanbul

faselis-navy

vte_logo

Genel bağışlarınız için:

Banka AdıŞube AdıŞube KoduIBAN
Garanti Bankası (TL)Kozyatağı Ticari Şube1608TR31 0006 2001 6080 0006 2997 42
Garanti Bankası (USD)Kozyatağı Ticari Şube1608TR21 0006 2001 6080 0009 0997 30
Garanti Bankası (EUR)Kozyatağı Ticari Şube1608TR48 0006 2001 6080 0009 0997 29

İletişim: +90 216 540 50 21 / info@ingev.org