İNGEV Mentörlük ve Eğitim alanında (MT) özelleştirilmiş mentörluk, networking organizasyonları ve iş hayatına dönük eğitim hizmetleriyle, farklı faydalanıcı gruplarının kapasitelerini artırır. Bu gruplar başlıca şunlardır;

  • Mikro, küçük ve orta boyutlu işletmeleri,
  • İşgücüne daha iyi uyum sağlamak isteyen bireyleri ve
  • Girişimciler

Gerçek Hayat Temelli Birikim

İNGEV MT’nin mentör ve eğitmen havuzu, sektöründe bizzat iş tecrübesi edinmiş ve alanında somut olarak başarılı olmuş kişilerden oluşur. İNGEV, alanında engin deneyime sahip eğitmen ve mentörler ile bu deneyimleri aktarabilecekleri faydalanıcıları eşleştirir. Girişimcilerin iş kurma ve geliştirme konusunda sorunlarına, alakalı alanlarda iş tecrübesine sahip mentörler ile cevap verilir. Tüm eğitim ve mentörlük programları, sorunların ana sebeplerini doğru şekilde analiz edebilen ve bunları bizzat tecrübe etmiş eğitmen ve mentörlerin gözetiminde ilerler.

Sosyal “Sermaye”

İNGEV MT’nin mentör ve eğitmen havuzu, faydalanıcılara sadece pratik bilgiler aktarmakla kalmaz. Aynı alandaki tecrübelerine dayanarak onları doğru adreslere de yönlendirir. Profesyonel hayatta ilerlemenin şartlarından biri olan ağ geliştirme konusundaki adımlar da İNGEV MT’nin programlarının parçalarından biridir.

Çok Yönlü Destek

Eğitim ve Mentörlük süreçleri, sadece randevu veya sınıf ortamındaki görüşmelerle yürüyebilecek basitlikte değildir. Faydalanıcıların sorunlarına ve ihtiyaçlarına en iyi düşünülmüş ve çalışılmış yönlendirmelerle karşılık verilmesi gerekmektedir. İNGEV, halihazırda sahip olduğu ve uygulamada olan Girişimcilik Destek Merkezi (GDM) aracılığı ile; iş kurma, strateji geliştirme ve takip etme alanlarında güçlü kadrosu ile birebir destek sağlamaktadır. GDM’de özellikle iş planı geliştirme alanında çalışan danışmanlar, eğitmen ve mentörlerin her zaman birlikte çalışacağı bir araştırma, bilgi toplama ve çözüm geliştirme ekibi oluştururlar. Mentör ve eğitmenler ile bu danışman ekibinin ortak çalışması, İNGEV çatısı altında toplu bir çözüm geliştirme merkezi yaratılmasını sağlar.

Somut Etkiye Dönük Ölçümler

İNGEV, mentörlük ve eğitim programlarında sunulan tüm yönlendirmelerin aksiyona dönük, somut ve gerçek hayatta test edilerek sonuçları tecrübe edilmiş deneyimlere göre sağlamak adına belirli izleme ve takip modülleri ile çalışır. Bunlar düzenli geri bildirim sağlayarak programların gerçek hayattaki etkisini ölçerler. Aksayan yönlere göre yeni eylem planları yapılmasına elverirler.

Disiplinli Program Organizasyonu

İNGEV proje yönetimi ekibi, A’dan Z’ye organizasyonel yönetim anlayışı ile, proje yönetiminin düzenli şekilde sürdürülmesinde (i), programın iletişim ve zaman yönetiminin gerçekleştirilmesinde (ii), değerlendirme, izleme ve takip sürecinin yanı sıra tüm raporlamalarının zaman planı doğrultusunda hazırlanmasında (iii) takdir almış çeşitli ulusal ve uluslararası çalışmaya imza atmıştır.