İNGEV Haberleri

Toplumsal Güven, Covid-19 Mücadelesini Nasıl Etkiliyor?

İNGEV Toplumsal Araştırmalar Merkezi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilen İnsani Gelişim Monitörü (İGM) araştırması, yeni döneminde Türkiye toplumundaki ortak fayda anlayışı ve bunun Covid-19’a müdahale performansını nasıl etkilediğini inceledi. Koronavirüs önlemlerine uyum, ilk bakışta bireysel bir tercih gibi görünse de aslında önemli ölçüde başkalarının davranışları ile paralel devinen bir toplumsal uyum […]

KOBİ Dijitalleşmesi Önündeki İki Büyük Engel: Bütçe ve Bilgi Eksiklikleri

Covid-19 döneminin getirdiği fiziksel mesafe döneminin, iş hayatının yüz yüze yürümekte olan çeşitli süreçlerinde değişimlere yol açtığı biliniyor. Dijitalleşme bu alanda çözümler sunsa da özellikle KOBİ’leri hedefleyen çeşitli araştırmalar, salgının şartlara bağlı olarak zıt etkiler yaratabildiğine işaret ediyor: bazı durumlarda dijitalleşme tetiklenirken bazen tersi olmakta ve yatırımların kısıtlanması sonucu ortaya çıkmaktadır. İNGEV, bu doğrultuda yürüttüğü […]

“İklim Krizi ve Afetlere Karşı” Genç Girişimciler, Start-up Weekend’de bir araya geldi!

Ülkemizin dört bir yanından gelen gençler, küresel iklim krizi ve çevresel felaketlere çözüm bulmak için 25-26 Eylül tarihlerinde “İklim Krizi ve Afetlere karşı Genç Girişimler Start-up Weeekend”de buluştu. İlk gün girişimci gençler kurdukları ekiplerle, kolaylaştırıcılar ve mentorlar rehberliğinde küresel sorunlara bir arada çözüm aradılar. 2.günde gruplar, sunum teknikleri üzerine aldıkları eğitim ile jüri karşısına çıktılar. […]

ActHuman IV’ün Odağı: “Yeşil İş ve Yeşil Ekonomi”

Türkiye’de karar süreçlerini ve politikaları etkilemek için Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi iş birliğinde yürütülen ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi 4. yılında yeşil iş ve yeşil ekonomiyi merkezine alan “İmalattan Üretime İklim Politikalarına Entegrasyon” konusuna odaklanıyor. Eylül ayında gerçekleşen çalıştayda iklim politikalarına entegrasyon için kilit sektörler ve yeşil iş için gerekli beceriler nedir, KOBİ’ler ve kırılgan […]

İstanbul İş Piyasası Araştırması: Pandeminin Yarattığı Değişimler

COVID-19 salgınının sosyal, ekonomik ve politik sonuçları, hem makro hem de mikro ekonomik düzeylerde köklü değişikliklere neden oldu: Eşitsizlikler derinleşti ve ekonomik zorluklar, özellikle pandemiden önce bile ekonomik olarak zaten hassas durumda olan dezavantajlı gruplar tarafından çok sert bir şekilde deneyimlendi. Salgının getirdiği beklenmedik ve derin ekonomik değişikliklere dayanarak Save the Children Türkiye ve İNGEV, […]

Şanlıurfa’dan 5 Başarı Hikayesi

Şanlıurfa’da hayallerini geçekleştirmek için yola çıkan 5 ayrı girişimcimizin hizmet, elektrik-elektronik ve perakende satış sektörlerinde başarılı girişimlerini dinlemek için videolarımıza göz atabilirsiniz. İNGEV ve Danish Refugee Council / Dansk Flygtningehjælp, Danish Ministry of Foreign Affairs ve KfW desteğiyle bu sene 80 firma kurdu. 📌 Şadya Al-Sahna 30 yaşında, savaştan dolayı yaşam koşulları zorlaştığı için Türkiye’ye […]

Kobi Büyüme Programı Mentorlük Hizmeti

KOBİlerin Yeniden Yapılanmasına Destek: “KOBİ Büyüme Programı”

KOBİ’ler ekonomik büyüme, ihracat ve istihdam yaratma açısından Türkiye ekonomisinin önemli aktörleri. KOBİ’lerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik yürütülen faaliyet alanlarından biri de yeniden yapılanma. ILO iş birliği ile yürütülen “KOBİ Büyüme Programı” kapsamında, küçük işletmelere iş geliştirme ve finansal destek yoluyla yeniden yapılanma süreçlerine katkıda bulunacak destekler sağlanacak. Ayrıca, yerel ve küresel ağların kullanımının yanı sıra […]

İNGEV-DRC Ortak Etkinliği, Şanlıurfa’da KOBİ’lerin Ticari Ağlarını Geliştirmeye Destek Verdi

İNGEV ve DRC Şanlıurfa’da KOBİ’lerin ve girişimcilerin iş ağlarını geliştirmek, bölgedeki paydaşların hizmetlerini tanıtmak ve firmalarla paydaşları bir araya getirmek için  “İş Ağları Geliştirme Etkinliği” düzenledi. Hem yeni girişimcilerin hem de firma sahibi olanların katıldığı etkinlikte Şanlıurfa’da girişimcilerin işlerine başlamak ve mevcut işlerini geliştirebilmek için faydalanabileceği projelerin ve destek paketlerinin tanıtımı yapıldı, hibe desteklerine başvurarak […]

İNGEV, KOBİ’lerin dijital haritasını çıkarıyor!

İNGEV TAM (Toplumsal Araştırmalar Merkezi) farklı büyüklükteki KOBİ’lerin mevcut dijital kapasitelerini ve öncelikli ihtiyaçlarını düzenli olarak ölçecek bir araştırma başlattı. Araştırma yerel şirketlerin yanı sıra Suriyeli işletmeleri de kapsayarak KOBİ’lerin dijital haritasını çıkartmayı hedefliyor. “KOBİ Dijital Monitörü”, KOBİ’lerin mevcut dijital kapasitesini, şirketlerin kullandıkları finansal uygulamalardan veri saklama yöntemlerine, online pazarlama uygulamalarından bilgi yönetim sistemlerine kadar […]

İNGEV Gönüllülerinden “Arkadaş” Projesi

Arkadaş projesi özellikle iş dünyasına adım atan Suriyelilerin Türkçe konuşma pratiğini geliştiren bir sosyal uyum projesi… Proje ile anadili Türkçe olmayan ve Türkçesini geliştirmek isteyenleri, ev sahibi topluluktan gönüllülerle bir araya getirirken, çevrimiçi “dil odalarında” buluşarak çeşitli konularda Türkçe sohbet ediyoruz. Bunlar içinde iş dünyası konularının olması özellikle dikkat ediyoruz. Böylece öğretmen-öğrenci ilişkisinin olmadığı, tamamen […]