Neden İNGEV’de Gönüllü Olmalısınız?

Biz İNGEV’de;

 • Tüm insanların daha mutlu bir hayat yaşaması için ülkemizdeki insani gelişmeyi destekleriz.
 • Gelir dağılımındaki iyileşmeler ve yoksulluğun giderilmesi öncelikli konumuzdur.
 • Sosyal politika hakkında karar vericilere destek olacak analizler yaparız, önerilerde bulunuruz.
 • Uygulanmasında da sorumluluk alacağımız projeler geliştirmeye önem veririz.
 • Dil, inanç, etnisite, cinsiyet, siyasi görüş veya herhangi bir başka fark gözetmeksizin çalışırız.
 • İşbirliğine ve dayanışmaya, ortak akla ve üretime, paydaşlarımızla birlikte güçlenmeye ve örnek olmaya inanırız.

İNGEV Gönüllüleri de bu değerleri benimser ve insani Gelişmeye katkı yapacak proje ve faaliyetlerde:

 • Faydalanıcılarımızın hayatlarına katma değer katarak,
 • Aksiyon odaklı düşünerek,
 • Farklılıklara saygılı, hoşgörülü bir bakış açısı ile,
 • Girişimci bir ruh ve içtenlikle bizlerle birlikte çalışır.

İNGEV Gönüllüsü olmak için;

 • İNGEV’in amacı ve değerlerini benimsemek,
 • Vakfın belirlediği somut projelere ve etkinliklere katkıda bulunabilecek meslek ve kişisel özelliklere sahip olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak gerekmektedir.