İNGEV Girişimcilik Destek Merkezi (İNGEV GDM) 2018 yılında dezavantajlı girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmelerine ve kurulu işletmelerin büyüyerek istihdam yaratmalarına destek vermek üzere kuruldu.

O günden bugüne 2000’den fazla girişimci, uzman iş geliştirme, finans ve hukuk danışmanlarından birebir destek aldı. Bu destek onların işlerini hayatta tutmalarına, yeni istihdam yaratmalarına ve yeni müşteriler kazanmalarına yardımcı oldu.

İNGEV GDM “İnsana yakışır iş” prensibiyle işletmelerin yarattıkları kayıt dışı istihdamın önlenmesine destek vermek için 1400’den fazla çalışanın çalışma izinleri başvurularını onlar adına yaptı ve harçlarının ödenmesi için destek verdi.

İş fikrini hayata geçirmek isteyen girişimcilerin şirketleşmesi aşamasında karşılaştıkları bürokratik süreç ve maliyetleri üstlenerek, onların bu kritik adımda üretecekleri ürün ve hizmetlere odaklanmalarını sağlamak için şirket kuruluş desteği verdi.

Bu kapsamda 350’ye yakın şahış işletmesi ve limited şirket İNGEV GDM’nin sağladığı desteklerle kuruldu.

Ülkemizin ve Dünya’nın içinden geçtiği bu istihdam ve girişimleri yaratmanın ve sürdürülebilir kılmanın kritik olduğu dönemde, İNGEV GDM sivil toplum, kamu ve özel sektörden paydaşlarıyla yoluna hizmetlerini çeşitlendirerek ve genişleterek devam ediyor.

Web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız…

Neler Başardık?

2018’den beri İNGEV GDM dezavantajlı girişimcilerin yanında…

2000

Firma ve Girişimciye Danışmanlık Hizmeti

330

Kuruluş Desteği Verilen Firma

1400

Çalışma İzni

2,3 Milyon TL*

Dezavantajlı Girişimcilere verilen ayni ve nakdi destek