Kobi Büyüme Programı Mentorlük Hizmeti

KOBİlerin Yeniden Yapılanmasına Destek: “KOBİ Büyüme Programı”

KOBİ’ler ekonomik büyüme, ihracat ve istihdam yaratma açısından Türkiye ekonomisinin önemli aktörleri. KOBİ’lerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik yürütülen faaliyet alanlarından biri de yeniden yapılanma.

ILO iş birliği ile yürütülen “KOBİ Büyüme Programı” kapsamında, küçük işletmelere iş geliştirme ve finansal destek yoluyla yeniden yapılanma süreçlerine katkıda bulunacak destekler sağlanıyor. Ayrıca, yerel ve küresel ağların kullanımının yanı sıra üretkenlik, rekabet gücü ve çalışma koşullarını en üst düzeye çıkarmak için seçilecek işletmelerin dijital dönüşümünün artması da amaçlanıyor.

KOBİ Büyüme Programının ilk aşamasında iş geliştirme/dijital dönüşüm alanlarını belirlemek için işletmelerin ihtiyaçlarına uygun mentorluk hizmeti verildi. İstanbul’da 30 işletmeye toplam 180 saat mentorluk hizmeti sunuldu.  Şimdi ise belirlenecek dijital dönüşüm alanları mentorluk hizmeti sonrası finanse edilmeye başlanıyor. Programın ikinci ayağında 8 işletmeye 30.000 TL’ye kadar mali destek sağlanacak.   

KOBİ Büyüme Programı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından finanse ediliyor.