İnsani Gelişmenin Temel Bileşenleri Hakkaniyet: Herkes için eğitim ve sağlık hizmetlerine adil erişim hakkı Sürdürülebilirlik: İnsanca bir yaşam sürdürmeye imkan verecek çalışma fırsatı Üretkenlik: Ekonomik gelişmeden faydalanma ve kamunun etkin sosyal politikalar izlemesi Yetki: İnsanların kendi hayatlarını ilgilendiren kararları etkileyebilme imkanı İşbirliği: Ortak zenginleşme ve karşılıklı sosyal fayda için serbestçe örgütlenebilme Güvence: İnsani gelişme fırsatlarının kalıcı ve güvence altında olması