İNGEV, gerçekleştirdiği çok adımlı ve çok aşamalı sosyal programları alanında deneyimli ve fark yaratmaya kendini adamış ekiplerle yürütür. Yürütülen sosyal programlarda özellikle ihtiyaç sahibi hassas grupların geçim kaynaklarına erişimde yaşadıkları zorlukların aşılması birincil öneme sahiptir. Mülteciler, kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler, düşük gelirliler ve iklim değişikliğinden etkilenenler bu sosyal programların başlıca hedef kitlelerini oluşturur.  Çoklu program yönetimimizde İNGEV uzmanlarını yanı sıra ihtiyaca göre dışarıdan uzmanların katkılarından da faydalanır.   İNGEV, önde gelen Uluslararası ve Ulusal kuruluşlarla etki ve sonuç odaklı sosyal programlar için iş birlikleri yapmaktadır.